De geschiedenis van het Lambrechtsplein

Het Lambrechtsplein in Wijer heeft een hele geschiedenis. 

De echtgenote van Dirk Huybrechts gaf ons de toestemming om een artikel uit zijn boek ‘DE RADARINSTALLATIE IN NIEUWERKERKEN TIJDENS DE TWEEDE WERELDOORLOG 1940-1945’ te publiceren: 

DE FAMILIE LAMBRECHTS

In deze brochure is meermaals de naam gevallen van Tony Lambrechts, Edmond Lambrechts, René Lambrechts, Lodewijk Lambrechts en hun vader Theophile Lambrechts. Allen lid van het Geheim Leger. Tony Lambrechts was zelfs bevelhebber van het Geheim Leger Limburg. Zij waren betrokken bij heel wat acties van het Geheime Leger en bij het overbrengen van informatie van de radarinstallatie aan Engeland via Yvonne Vanstraelen. De familie Lambrechts was de meest gekende verzetsfamilie in Limburg.

René overleed bij de overval op de gevangenis van Hasselt op 10 juni 1944. Vader Theophile, Lodewijk en Edmond sneuvelden toen het hoofdkwartier van het Limburgs Geheim Leger, de villa in Zelem, werd overvallen door de Duitsers op 30 juni 1944. Op maandag 4 september 1944 was de begrafenisplechtigheid in Wijer, in open lucht, op de speelplaats van de meisjesschool. Er was een massa volk: toenmalig provinciegouverneur Verwilghen, officieren van het BNP-Geheim Leger en talrijke hoogwaardigheidsbekleders uit de kerkelijke en politieke wereld. In 'Het Belang van Limburg' verscheen op woensdag 6 december 1944 een uitgebreid verslag met als titel: "Limburg bezorgde een schone begrafenis aan de helden Lambrechts".

Na de oorlog werd aan de kerk van Wijer een monument geplaatst ter nagedachtenis van de familie Lambrechts. In oktober 2013 kreeg het gemeenteplein in Wijer officieel de naam 'Lambrechtsplein'.