Data en agenda's RVMW

De gemeenteraad en OCMW-raad (raad voor maatschappelijk welzijn) vergaderen voortaan op de derde donderdag van de maand (in juli en augustus is er geen zitting).

In januari 2019 vergadert de raad nog op 31 januari.

De andere data zijn:

  • Donderdag 21 februari
  • Donderdag 21 maart
  • Donderdag 18 april
  • Donderdag 16 mei
  • Donderdag 20 juni
  • Donderdag 19 september
  • Donderdag 17 oktober
  • Donderdag 21 november 

In raadszitting van december vindt vroeger plaats: op 12 december 2019

De data en agenda's zijn vanaf 2019 te vinden in de raadpleegomgeving.