Cultuurdienst

De dienst cultuur van de gemeente Nieuwerkerken zorgt voor ondersteuning, bekendmaking en ontwikkeling van het culturele leven in de gemeente.

De cultuurbeleidscoördinator staat in voor:

  • het ontwikkelen van activiteiten i.v.m. cultuur om te integreren in het meerjarenplan
  • de ondersteuning van de adviesraad cultuur (secretariaat, toelagen)
  • het bevorderen van de inspraak van de bevolking en de verenigingen inzake cultuur
  • de co√∂rdinatie van verschillende gemeentelijke initiatieven rond erfgoeddag, WAK (week van de amateurkunsten), kermissen, open monumentendag, ..., al dan niet in samenwerking met anderen.
  • programmatie gemeenschapscentrum en het onwikkelen van culturele activiteiten
  • tentoonstellingsruimte sociaal huis
  • ondersteuning deeltijds kunstonderwijs (promotie en proclamatie, acties)
  • ondersteuning activiteiten bibliotheek
  • ondersteuning straat- en wijkfeesten
  • ondersteuning feestelijkheden/feestloket