Cultuurdienst

De dienst cultuur van de gemeente Nieuwerkerken zorgt voor ondersteuning, bekendmaking en ontwikkeling van het culturele leven in de gemeente.

De cultuurbeleidscoördinator staat in voor:

 • het ontwikkelen van activiteiten i.v.m. cultuur om te integreren in het meerjarenplan
 • de ondersteuning van de cultuurraad (secretariaat, toelagen)
 • de ondersteuning van de raad van bestuur van het gemeenschapscentrum (secretariaat)
 • het bevorderen van de inspraak van de bevolking en de verenigingen inzake cultuur
 • de co√∂rdinatie van verschillende gemeentelijke initiatieven rond erfgoeddag, WAK (week van de amateurkunsten), kermissen, open monumentendag, ..., al dan niet in samenwerking met anderen.
 • programmatie gemeenschapscentrum en het onwikkelen van culturele activiteiten
 • tentoonstellingsruimte sociaal huis
 • ondersteuning deeltijds kunstonderwijs (promotie en proclamatie, acties)
 • ondersteuning activiteiten bibliotheek
 • ondersteuning straat- en wijkfeesten
 • ondersteuning feestelijkheden/feestloket