Samenstelling

 • Dries Deferm CD&V

  Burgemeester

  Bevoegdheden

  Voorzitter gemeenteraad/OCMW-raad

  Politie, brandweer, algemeen beleid, personeelsbeleid, burgerlijke stand en bevolking, communicatie en informatie, informatisering, klachtenbehandeling, ombudsdienst, financiën, algemene veiligheid/verkeersveiligheid, luchtkwaliteit

  Contactgegevens

  Adres
  Opcosenstraat 77A, 3850Nieuwerkerken
  GSM
  0478 46 02 45
  T
  011 48 03 60
  fax
  011 67 37 00
  E-mail
  dries.deferm@nieuwerkerken.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje
 • Luc Vaes CD&V

  1ste schepen

  Bevoegdheden

  Openbare werken, riolering en waterbeheersing, nutsvoorzieningen, openbaar groen, begraafplaatsen, erediensten, onderwijs en buitenschoolse kinderopvang

  Contactgegevens

  Adres
  Schansstraat 95, 3850Nieuwerkerken
  GSM
  0474 26 08 82
  T
  011 48 03 60
  fax
  011 67 37 00
  E-mail
  luc.vaes@nieuwerkerken.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje
 • Miet Bessemans CD&V

  2de schepen

  Bevoegdheden

  Sport, cultuur, jumelage, uitleendienst, deeltijds kunstonderwijs, jeugd, toerisme, feestelijkheden, dierenwelzijn, bibliotheek 

  Contactgegevens

  Adres
  Kerkstraat 16, 3850Nieuwerkerken
  E-mail
  miet.bessemans@nieuwerkerken.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje
 • Rohnny Schreurs CD&V

  3de schepen

  Bevoegdheden

  Ruimtelijke ordening en stedenbouw, huisvesting en gebouwen, landschappen en monumenten, milieu, landbouw, duurzaamheid, markten en kermissen, mobiliteit, lokale economie en tewerkstelling

  Contactgegevens

  Adres
  Nieuwstraat 3, 3850Nieuwerkerken
  GSM
  0476 33 37 97
  T
  011 48 03 60
  fax
  011 67 37 00
  E-mail
  rohnny.schreurs@nieuwerkerken.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje
 • Arnoud Nijssen CD&V

  Voorzitter Bijzonder Comité voor de Sociale dienst - toegevoegde schepen

  Bevoegdheden

  sociale zaken, volksgezondheid, emancipatie, gelijke kansen, senioren, armoedebestrijding, vrijwilligerswerk, ontwikkelingssamenwerking, heemkunde

   

  Contactgegevens

  GSM
  0498 65 16 99
  E-mail
  arnoud.nijssen@nieuwerkerken.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje
 • Evi Jans

  Algemeen directeur

  Contactgegevens

  Adres
  Kerkstraat 113, 3850Nieuwerkerken
  T
  011 48 03 70
  fax
  011 67 37 00
  E-mail
  info@nieuwerkerken.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  Meer info

  • hoofd van het personeel
  • de leiding en coördinatie van de diensten
  • voorbereiden van de dossiers die aan het college, het vast bureau en aan de raden worden voorgelegd
  • de vergaderingen van het college, het vast bureau en de raden bijwonen en het verslag ervan maken
  • alle beslissingen van het college, het vast bureau en de raden en de uitgaande brieven mee ondertekenen