College van burgemeester en schepenen

Samenstelling

 • Benny Bamps CD&V

  Burgemeester

  Bevoegdheden

  Voorzitter gemeenteraad, politie, brandweer, algemeen beleid, personeelsbeleid, burgerlijke stand en bevolking, communicatie en informatie, klachtenbehandeling (ombudsdienst), erediensten

  Contactgegevens

  Adres
  Klein Tegelrijstraat 90, 3850Nieuwerkerken
  T
  011 48 03 60
  fax
  011 67 37 00
  E-mail
  benny.bamps@nieuwerkerken.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje
 • Luc Vaes CD&V

  1ste schepen

  Bevoegdheden

  Openbare werken, riolering en waterbeheersing, nutsvoorzieningen, openbaar groen, begraafplaatsen, containerpark, landbouw, dierenwelzijn

  Contactgegevens

  Adres
  Schansstraat 95, 3850Nieuwerkerken
  GSM
  0474 26 08 82
  T
  011 48 03 60
  fax
  011 67 37 00
  E-mail
  luc.vaes@nieuwerkerken.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje
 • Dries Deferm CD&V

  2de schepen

  Bevoegdheden

  Cultuur, jumelage, deeltijds kunstonderwijs, informatisering, heemkunde, buitenschoolse kinderopvang, jeugd, uitleendienst, dienst vrije tijd, feestelijkheden

  Contactgegevens

  Adres
  Opcosenstraat 77A, 3850Nieuwerkerken
  GSM
  0478 46 02 45
  T
  011 48 03 60
  fax
  011 67 37 00
  E-mail
  dries.deferm@nieuwerkerken.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje
 • Brenda Berden GBL

  3de schepen

  Bevoegdheden

  Financiën, lokale economie en tewerkstelling, sport, toerisme, onderwijs

  Contactgegevens

  Adres
  Opcosenstraat 91, 3850Nieuwerkerken
  GSM
  0478 39 57 48
  T
  011 48 03 60
  fax
  011 67 37 00
  E-mail
  brenda.berden@nieuwerkerken.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje
 • Rohnny Schreurs CD&V

  4de schepen

  Bevoegdheden

  Ruimtelijke ordening en stedenbouw, huisvestingen en gebouwen, landschappen en monumenten, milieu, duurzaamheid, mobiliteit, ontwikkelingssamenwerking, markten en kermissen

  Contactgegevens

  Adres
  Nieuwstraat 3, 3850Nieuwerkerken
  GSM
  0476 33 37 97
  T
  011 48 03 60
  fax
  011 67 37 00
  E-mail
  rohnny.schreurs@nieuwerkerken.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje
 • Gert Clerinx GBL

  5de schepen

  Bevoegdheden

  OCMW-voorzitter, volksgezondheid, sociale zaken, emancipatie, gelijke kansen, seniorenbeleid, bibliotheek, armoedebestrijding, vrijwilligerswerk

  Contactgegevens

  Adres
  Berkenstraat 32, 3850Nieuwerkerken
  GSM
  0497 41 17 96
  T
  011 48 03 60
  fax
  011 67 37 00
  E-mail
  gert.clerinx@nieuwerkerken.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje
 • Evi Jans

  Algemeen directeur

  Contactgegevens

  Adres
  Kerkstraat 113, 3850Nieuwerkerken
  T
  011 48 03 70
  fax
  011 67 37 00
  E-mail
  info@nieuwerkerken.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  Meer info

  • hoofd van het personeel
  • de leiding en coördinatie van de diensten
  • voorbereiden van de dossiers die aan het college, het vast bureau en aan de raden worden voorgelegd
  • de vergaderingen van het college, het vast bureau en de raden bijwonen en het verslag ervan maken
  • alle beslissingen van het college, het vast bureau en de raden en de uitgaande brieven mee ondertekenen