Captatieverbod onbevaarbare waterlopen met ingang van 21 mei 2020

Gepubliceerd op dinsdag 26 mei 2020 10.12 u.
Zie besluit, persbericht en overzichtskaart hieronder.

De gouverneur vaardigt met ingang van 21 mei 2020 een captatieverbod uit op alle onbevaarbare waterlopen in Limburg, uitgezonderd:

    • op de onbevaarbare waterlopen waarvan sprake is in dit politiebesluit:
    • op alle onbevaarbare waterlopen
    • indien het een beperkt capteren betreft van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat
    • indien het een beperkt capteren betreft van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

Het besluit werd geplaatst op www.crisis-limburg.be/droogte2020 . Op deze website is ook de FAQ up to date.