Buitengewoon onderhoud wegen 2024

Ook dit jaar staat er weer een buitengewoon onderhoud van de wegen gepland. Op 20 juni gaan de werken in de Weyerstraat (vanaf het kruispunt met de Dorpsstraat tot het kruispunt met de Helstraat) en Kloosterstraat van start.

Wegeniswerken/asfaltwerken Weyerstraat

Fase 1

Op donderdag 20 juni en vrijdag 21 juni wordt de bestaande asfaltverharding - 4 cm afgefreesd vanaf het kruispunt met de Dorpstraat tot het kruispunt met de Helstraat. Gedurende deze werken is er geen doorgaand verkeer mogelijk. Plaatselijk verkeer blijft wel mogelijk.

Fase 2

Vanaf maandag 24 juni wordt fase 2 aangepakt. Dit is de zone vanaf het kruispunt Dorpsstraat tot halverwege de toegang van Bouwmaterialen Droogmans.

Van maandag 24 juni tot vrijdag 28 juni worden de klinkers en de fundering op het kruispunt met de Dorpsstraat uitgebroken en wordt er een nieuwe fundering geplaatst. Daarnaast worden er putdeksels op hoogte gebracht, klinkerherstellingen op de stoep en plaatselijke greppelherstellingen uitgevoerd. Plaatselijk verkeer blijft binnen deze week mogelijk via de kant Wouterveld.

Indien alles volgens planning kan verlopen, dan worden de asfalteringswerken binnen deze zone uitgevoerd op maandag 1 juli. Gedurende deze dag is er binnen deze zone geen verkeer mogelijk en raden wij inwoners aan om hun voertuig buiten de werfzone te plaatsen.

Fase 3

Indien de werken van fase 2 volgens planning verlopen, dan starten we op dinsdag 2 juli met fase 3. Fase 3 start halverwege toegang Bouwmaterialen Droogmans en eindigt ter hoogte van het kruispunt met de Helstraat.

Op het verhoogde kruispunt met Wouterveld worden de klinkers en de fundering uitgebroken en voorzien van een nieuwe fundering. Daarnaast worden er putdeksels op hoogte gebracht en worden er plaatselijke greppelherstellingen uitgevoerd. Plaatselijk verkeer blijft mogelijk gedurende deze werken.

Indien deze werken volgens planning verlopen, dan worden de asfalteringswerken uitgevoerd op maandag 8 juli. Gedurende deze dag is er geen verkeer mogelijk en raden wij inwoners aan om hun voertuig buiten de werfzone te plaatsen.

Wegeniswerken/asfaltwerken Kloosterstraat

Ook in de Kloosterstraat worden er asfaltonderhoudswerken uitgevoerd.

Op vrijdag 21 juni vanaf 7 uur wordt er 4 cm van de bestaande asfaltlaag afgefreesd. Vanaf de middag wordt er een nieuwe asfaltlaag geplaatst. Gedurende deze dag is er geen verkeer mogelijk. Daarom raden wij inwoners aan om hun voertuig buiten de werfzone te plaatsen.

Indien de aannemer niet kan werken omwille van de weersomstandigheden of door ander verlet, dan schuiven zij telkens met één werkdag.

De inwoners van de betrokken straten zullen enkele dagen voor aanvang van de werken nog een bewonersbrief van de aannemer ontvangen met meer informatie over de werken en de concrete data.

De bewonersbrief van de Weyerstraat en Kloosterstraat, opgesteld door de aannemer, is hieronder in de bijlagen ook terug te vinden.