Beslissingen omgevingsvergunningen

Hieronder vind je alle beslissingen van het college van burgemeester en schepenen betreffende omgevingsvergunningen op het grondgebied van Nieuwerkerken.

Bijlagen