Herijking weegtoestellen

Handelaars / ondernemingen (slagers, bakkers, apothekers,…) die in hun zaak/bedrijf gebruik maken van weegtoestellen en weegbruggen moeten in heel wat gevallen dit toestel laten herijken. Deze herijking moet gebeuren door een erkende keuringsinstelling die het toestel ijkt dat voorzien is van een groen vignet met jaartal of een CE- markering op ijkplaatje van het toestel. Iedereen moet voorzien zijn van een wettig weegtoestel. De ijkingen gebeuren om de 4 jaar. 

De naleving van de regelgeving gebeurt door de FOD Economie, dienst Metrologie. Er worden ook controles uitgevoerd bij de handelaars. Wil je dus in regel zijn, controleer je best of jouw weegtoestel is geijkt. 

Voor meer informatie kan je steeds terecht op de website van de FOD Economie , dienst Metrologie (www.economie.fgov.be) . Indien je een erkende keuringsinstelling zoekt kan je terecht bij de dienst lokale economie en handel op het nummer 011 48 03 73.