Bekendmaking openbaar onderzoek herziening/opheffing van stedenbouwkundige voorschriften BPA ‘Centrum I en II’

Het bestuur deelt mee dat er in het kader van de herziening/opheffing van stedenbouwkundige voorschriften opgenomen in het Bijzonder Plan van Aanleg ‘Centrum I en II’ een openbaar onderzoek georganiseerd wordt.

De aanvraag heeft betrekking op 2 percelen, gelegen in het centrum van Nieuwerkerken – Kerkstraat en Pastorijstraat – met als kadastrale ligging afdeling 1, sectie B, nr. 86S en afdeling 1, sectie C, nr. 248R.

De aanvraag betreft toepassing van VCRO artikel 7.4.4/1: wijzigen van de verouderde voorschriften van het BPA Centrum I en II voor wat betreft leegstaande constructies.

De gemeente neemt initiatief om op dit perceel ruimere mogelijkheden toe te laten dan het BPA voorschrijft.

Ruimtelijke rendementsverhoging wordt bevorderd.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 8 oktober 2020 tot en met 6 november 2020.

Meer informatie kan u in de bijlage hieronder vinden of na afspraak kan je deze documenten bij de dienst ruimtelijke ontwikkeling komen inkijken.

U kan eventuele opmerkingen/bezwaren tot en met 6 november 2020 bezorgen:

  • Via e-mail naar ruimtelijke.ordening@nieuwerkerken.be (met vermelding van BPA ‘Centrum I en II’)
  • Via afgifte in het sociaal huis
  • Via aangetekende post, dienst ruimtelijke ontwikkeling, Kerkstraat 113, 3850 Nieuwerkerken