Afhalen huisvuilzakken en verkoop GFT-sticker 2018

Quotum huisvuil Het begrip “tegoed” wordt sinds vorig jaar niet meer gebruikt, nu spreekt men over “quotum huisvuil”. De betekenis blijft dezelfde, nl. afhankelijk van de gezinssamenstelling zijn er een aantal rollen huisvuilzakken inbegrepen in het bedrag van het aanslagbiljet.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het kohierbedrag en quotum huisvuil, afhankelijk van de gezinssamenstelling (gezinstoestand op 1 januari 2018):

Gezinssamenstelling Kohierbedrag Quotum huisvuil
1-persoonsgezin 68,85 euro 2 rollen kleine zakken (22 liter)

of 1 rol grote zakken (44 liter)

2-persoonsgezin 81,35 euro 2 rollen grote zakken (44 liter)
3-persoonsgezin 87,60 euro 2 rollen grote zakken (44 liter)

en 1 rol kleine zakken (22 liter)

4-persoonsgezin 93,85 euro 3 rollen grote zakken (44 liter)

GFT-sticker 2018 De sticker voor een grote gft-container (120 liter) kost 40 euro en een sticker voor een kleine gft-container (40 liter) kost 15 euro.

Vanaf 1 april 2018 is het verplicht om de gft-sticker 2018 op de container te kleven. Tijdens de bedelingsdagen zal de gft-sticker ook verkocht worden. Na deze bedelingsdagen is de sticker te koop in het sociaal huis vanaf dinsdag 3 april 2018.

Ter info: woensdag 21 maart 2018 is de laatste ophaling met de gft-sticker 2017, vanaf woensdag 4 april 2018 heb je een gft-sticker 2018 nodig.

De gft-sticker is ook te koop bij de handelaars die de huisvuilzakken bedelen, zie verder.

Gft-sticker voor niet-gezinnen (handelaars)

Vorig jaar werd een aparte gft-sticker ingevoerd voor niet-gezinnen zoals handelaars enz. Deze sticker kost:

- 80 euro voor een grote gft-container (120 liter)

- 30 euro voor een kleine gft-container (40 liter)

Let op: de gft-sticker voor niet-gezinnen is enkel te koop in het sociaal huis, tijdens de openingsuren.

Waar en wanneer huisvuilzakken afhalen en gft-sticker aankopen?

1) Bij volgende lokale handelaars kan je vanaf 5 februari 2018 terecht (afhalen huisvuilzakken en aankoop gft-sticker):

- Daily News, Diestersteenweg 50, Nieuwerkerken

- D.R. Shop - Lees Smakelijk, Kerkstraat 114, Nieuwerkerken

- Spar Nieuwerkerken, Pastorijstraat 2, Nieuwerkerken

- Supra Ranjit, Weyerstraat 182, Nieuwerkerken

2) Vanaf 3 april 2018 kan je de huisvuilzakken afhalen en de gft-sticker ook aankopen in het sociaal huis

3) In het recyclagepark (Ambachtsstraat 1115, Nieuwerkerken) enkel voor het afhalen van de huisvuilzakken, aankoop van gft-sticker is er NIET mogelijk!

Wat meebrengen?

Zorg ervoor dat je je elektronische identiteitskaart (e-ID) meebrengt, deze is nodig voor de registratie. Zonder e-ID kan je de huisvuilzakken niet afhalen en ook geen gft-sticker aankopen!

Het is niet nodig om de e-ID van het gezinshoofd mee te brengen, de registratie is mogelijk met de e-ID van elk gezinslid.

Als je voor je ouders, familie, buren, …huisvuilzakken wil afhalen of een gft-sticker wil aankopen, kan dat maar dan moet je de bijhorende identiteitskaarten meebrengen.

 

Sociale correcties – nieuwe werkwijze vanaf 2018

Het gemeentebestuur kiest ervoor om in volgende situaties extra huisvuilzakken toe te kennen aan inwoners van onze gemeente:

1) Op basis van het aantal inwonende kinderen:

- gezinnen met 3 of 4 inwonende kinderen: 1 rol grote zakken (44 liter)

- gezinnen met 5 of meer inwonende kinderen (samenstelling gezin): 2 rollen grote zakken (44 liter)

Aantonen m.b.v. een attest samenstelling gezin.

2) Op basis van enkele specifieke medische redenen:

- een gezinslid stomapatiënt: 2 rollen grote zakken (44 liter)

- een gezinslid gebruiker van TPN-voeding: 2 rollen grote zakken (44 liter)

- een gezinslid met incontinentieproblemen: 2 rollen grote zakken (44 liter)

- een gezinslid met thuisbehandeling (begeleid vanuit het ziekenhuis): 2 rollen grote zakken (44 liter)

Het gemeentebestuur wil er voor zorgen dat de extra huisvuilzakken terecht komen bij de mensen die ze echt nodig hebben. Om misbruik te voorkomen, maar ook om de privacy te respecteren, is het aanvraagformulier gewijzigd. Je kan voorafgaand aan je doktersbezoek een aanvraagformulier afhalen aan het onthaal van het sociaal huis. Dit formulier laat je door de dokter invullen, aanduiding van de medische reden van je aanvraag is met deze werkwijze niet meer nodig.