Ambulante activiteiten op openbaar domein

Documenten nodig om uw aanvraag te kunnen behandelen:

  • Dag, uren (van ... tot ...)¬†en plaats van de aanvraag
  • Welke producten u wenst te verkopen
  • Kopie machtiging ambulante handel
  • Bewijs keuring elektrische installaties en/of gasinstallaties
  • Kopie van de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid brand en ontploffing
  • Geldig keuringsbewijs van de brandblusser
  • Kopie toelating van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) (indien u voeding verkoopt)

Voor ambulante activiteiten op openbaar domein geldt onderstaand reglement: