Algemeen vuurwerkverbod

In de gemeente Nieuwerkerken geldt een algemeen verbod op het afsteken van vuurwerk. Ook tijdens de eindejaarsfeesten kunnen particulieren geen toestemming meer vragen aan de burgemeester voor het afsteken van vuurwerk.

Vanaf 1 april 2021 is er een nieuw GAS-reglement van toepassing in de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken. In dit reglement is een algemeen verbod op het afsteken van vuurwerk opgenomen.

Volgens artikel 86 van GAS-reglement is het verboden vuurwerk af te steken, voetzoekers te laten ontploffen, carbuurkanonnen af te vuren of wensballonnen op te laten. In afwijking van artikel 86 kan de burgemeester voor uitzonderlijke gebeurtenissen vooraf toestemming verlenen om op een beperkt aantal plaatsen en gedurende een beperkte periode geluidsarm vuurwerk af te steken. Dit moet schriftelijk aangevraagd worden via de preventiedienst van de gemeente (preventie@nieuwerkerken.be). Deze toestemming kan niet verleend worden aan particulieren.

Concreet betekent dit dat er bij Nieuwjaar een algemeen verbod is op vuurwerk. Er kan enkel een uitzondering worden verleend aan professionelen om vuurwerk af te steken. Een particulier mag nooit vuurwerk afsteken.

Hou je je niet aan deze regels? Dan riskeer je een GAS-boete!

Vuurwerk kan je niet enkel gevaarlijk verwonden, het kan ook brand veroorzaken en het zorgt vaak voor overlast bij mens en dier.

Kortom: verknal je feest niet door zelf vuurwerk af te steken.