Adviesraad cultuur

Onze gemeente heeft 1 gemeentelijke raad met adviesbevoegdheid voor alle cultuurmateries en culturele infrastructuur. Dit adviesorgaan kan advies geven op vraag van de gemeente of op eigen initiatief. De gemeente is niet verplicht dit advies te volgen. Zij moet wel elke afwijking op de uitgebrachte adviezen motiveren.

De adviesraad cultuur bestaat uit een algemene vergadering met afgevaardigden van alle aangesloten verenigingen, aangevuld met deskundigen en een afgevaardigde voor de bibliotheek. Deze komen per jaar minimaal 1 keer samen. Verder is er een bestuur voor de regeling van de dagelijkse beslommeringen dat op regelmatige basis vergadert. 

Contact: adviesraadcultuur@nieuwerkerken.be

Aangesloten verenigingen genieten een voordelig tarief voor het huren van buurthuis Ter Cose of oc De Brug. Bovendien kunnen zij tegen vergoeding een beroep doen op de uitleendienst van de gemeente.