Knuffelturnen - kind met (groot)ouder Hallo, ik ben Vlieg en ik wijs de weg naar leuke activiteiten voor kinderen. Meer info op www.vliegjemee.be!

Knuffelturnen is een leuke vorm van bewegingsopvoeding voor peuters en kleuters van 1,5 tot 6 jaar samen met één van hun (groot)ouders. Via speelse en uitdagende oefeningen wordt de basismotoriek van de kinderen gestimuleerd en op zoek gegaan naar de grenzen van ons lichaam. Een eerste groepje (peuters) start om 9u, het tweede groepje (kleuters) start om 10u.

Knuffelturnen is een leuke vorm van bewegingsopvoeding voor peuters en kleuters van 1,5 tot 6 jaar samen met één van hun (groot)ouders. Via speelse en uitdagende oefeningen wordt de basismotoriek van de kinderen gestimuleerd en op zoek gegaan naar de grenzen van onz lichaam. Naast het bewegen staat de verbondenheid tussen (klein)kind en (groot)ouder centraal, maar ook de vaardigheid om relaties aan te gaan wordt gestimuleerd. .. plezier beleven, zonder prestatiedruk Tijdens een sessie knuffelturnen staat plezierbeleving voorop. De begeleider speelt in op het initiatief, de reacties en de gevoelens van de kinderen. Op die manier beleven kinderen succes, voelen ze zich gewaardeerd en wordt de bewegingsexploratie bevorderd. Omwille van het groot verschil in motorische vaardigheden van de kinderen kan de groep opgesplitst worden (1,5-3j en 3-4j en eventueel 5-6 j). Bewegingsvaardigheden Een sessie knuffelturnen is opgebouwd rond de fundamentele bewegingsvaardigheden zoals wandelen en lopen, klimmen, werpen en vangen, roteren, heffen en dragen,... Door aan deze vaardigheden te werken wordt de brede motorische ontwikkeling van de kinderen geprikkeld en bevorderd. Bovendien wordt de bais gelegd om later sport-specifieke vaardigheden te leren. Sociale vaardigheden en zelfvertrouwen Tijdens de verschillende oefeningen en relatiespelen wordt gewerkt aan de vaardigheid om positieve , betekenisvolle relaties met elkaar aan te gaan. Verrouwen krijgen, initiatief nemen, zelfzeker worden en rekening houden met anderen wordt hier nagestreefd. zie website https://www.gezinsbondnwklimburg.be

Praktische informatie

Wanneer

Prijs

€ 10,00
leden gezinsbond krijgen korting zie website https://www.gezinsbondnwklimburg.be

Waar

Organisatie

Gezinsbond Nwk Limburg

Filter op categorie