Aanpassing meerjarenplan 2020-2026 - beginkrediet 2024

Hieronder de aanpassing meerjarenplan 2020-2026 – Beginkrediet 2024 – vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn op 14 december 2023 – vastgesteld door de gemeenteraad op 14 december 2023 – goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 december 2023 - het aangepaste meerjarenplan, dienstjaren 2020-2026 – Beginkrediet 2024 is hierdoor definitief vastgesteld – gepubliceerd op 19 december 2023.