Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - beginkrediet 2023

Hieronder de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 – Beginkrediet 2023 – vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn op 17 november 2022 – vastgesteld door de gemeenteraad op 17 november 2022 – goedgekeurd door de gemeenteraad op 17 november 2022 - het aangepaste meerjarenplan, dienstjaren 2020-2025 – Beginkrediet 2023 is hierdoor definitief vastgesteld – gepubliceerd op 21 november 2022.