Maatregelen droogte

Gepubliceerd op donderdag 19 juli 2018 9.13 u.

Vragen over wat er mag en niet mag? Surf naar :https://www.crisis-limburg.be/faq

Sinds 27 juli 2018 gold er een captatieverbod (opvangverbod van water uit onbevaarbare waterlopen): persbericht en besluit gouverneur wnd. Dit is opgeheven per 14 september 2018.

Op 7 augustus 2018 is er een bijkomend captatie- en recreatieverbod afgekondigd omwille van blauwalgen in de kanalen ‘Bocholt-Herentals’ en ‘Beverlo’. Dit is opgeheven op 20 september 2018.

Op 17 augustus 2018 heeft gouverneur Herman Reynders een aantal maatregelen getroffen:

  • op advies van de Vlaamse droogtecommissie wordt het verspilverbod ingetrokken.
  • op advies van ANB en de drie Limburgse hulpverleningszones wordt het kampvuurverbod ingetrokken.

Inzake brandgevoeligheid geldt de preventieve code GEEL.

Op 14 september 2018 is met onmiddellijke ingang het captatieverbod op de ONbevaarbare waterlopen ingetrokken. Het besluit en het persbericht vindt u hieronder.

Sinds 20 september zijn dus alle droogtemaatregelen (voorlopig) van de baan. 

Lees de persberichten en de besluiten hieronder: