Code rood droogte - verbod kampvuren - verbod verspilling water: bijkomende maatregelen - captatieverbod (verbod opvang water uit onbevaarbare waterlopen) + captatieverbod blauwalg

Gepubliceerd op donderdag 19 juli 2018 9.13 u.

Sinds 1 juli geldt de code rood voor brandgevoeligheid in heel de provincie en deze preventieve code werd door de vertegenwoordigers op 18 juli 2018 verlengd.

Sinds 3 juli 2018 geldt er een geheel verbod op kampvuren in Limburg en dit blijft van kracht zolang code rood van toepassing is en tot tegenbericht.

Bovendien is er in een natuurgebied (en tot 25m daarbuiten) geen enkele vorm van vuur meer toegestaan: roken, kaarsen, fakkels, vuurkorven, BBQ’s, enz.

Ook de aanbevelingen blijven dezelfde.

Sinds 25 juli 2018 gelden er ook bijkomende maatregelen inzake het verspilverbod voor water in Limburg.

Vragen over wat er mag en niet mag? Surf naar :https://www.crisis-limburg.be/faq

Sinds 27 juli 2018 geldt er ook een captatieverbod (opvangverbod van water uit onbevaarbare waterlopen): persbericht en besluit gouverneur wnd.

Op 7 augustus 2018 is er een bijkomend captatie- en recreatieverbod afgekondigd omwille van blauwalgen in de kanalen ‘Bocholt-Herentals’ en ‘Beverlo’: persbericht en besluit gouverneur.

Lees de persberichten en de besluiten hieronder: