Premie voor infiltratievoorzieningen

Wat?

Bij de gemeente kan u een premie aanvragen voor infiltratievoorzieningen. 

Wat is een infiltratievoorziening?

Een infiltratievoorziening is een infiltratiebed, zink- of besterfput, drainagebuizen of een specifieke technische ingreep voor het doorsijpelen van hemelwater in de bodem op eigen terrein. De infiltratievoorziening wordt geïnstalleerd onder het (omliggend) maaiveld. 

Waarom een infiltratievoorziening?

Zuiver drinkwater, schone oppervlaktewateren een vruchtbare bodem en geen overstromingen, het zijn materies die ons allen aanbelangen. Er bestaan verscheidene redenen om regenwater af te koppelen van het rioleringsnet:

Bij veel woningen wordt het regenwater dat op het dak valt rechtstreeks naar de riool geleid. Dit relatief schoon water vermengt zich met het afvalwater. Bij hevig onweer wordt hierdoor een grote hoeveelheid verdund afvalwater aan de zuiveringsinstallaties aangeboden, zodat het rendement van de installaties gevoelig verlaagt.
Het regenwater afkoppelen van het rioleringsnet verhoogt de efficiëntie van de zuiverings-installatie.
Door het hemelwater af te koppelen verbeteren we niet alleen het zuiveringsproces, we voorkomen ook dat overvloedige regenval onze riolering te zwaar belast.
De recente overstromingsproblematiek is hier het beste voorbeeld van.
Maar ook het grondwater, waar we ons drinkwater uit putten, zakt aan een aanzienlijk tempo. We pompen grote hoeveelheden op voor ons drinkwater, maar door de vele verhardingen die ons land rijk is, krijgt het regenwater niet meer de kans om opnieuw in de bodem te dringen en vergroot de verdroging van de bodem. 

Heb ik recht op deze premie?

Wanneer uw infiltratievoorziening aangelegd is na 31 december 2007 en niet verplicht is cf. de Gewestelijke Stedenbouwkundige verordening gg. d.d. 1 oktober 2004, gew. 23 juni 2006, kan u deze premie aanvragen. 

Hoe kan ik deze premie aanvragen?

Eén maand vóór de effectieve plaatsing van de installatie dient u het aanvraagformulier over te maken aan de gemeentelijke milieudienst.

Contact

  • Milieudienst
  • Kerkstraat 113
  • 3850 Nieuwerkerken
  • Tel: 011 48 03 76
  • Fax: 011 67 37 00
  • Email: milieu@nieuwerkerken.be
  • Website: http://www.nieuwerkerken.be
 • Openingsuren

    Voormiddag Namiddag
  Maandag  09:00 - 12:00 
  Dinsdag 09:00 - 12:00 
  Woensdag  13:30 - 16:00
  Donderdag 09:00 - 12:00 16:00 - 19:00

   OCMW op donderdag enkel op afspraak!

  Vrijdag 09:00 - 12:00 
     
  Zaterdag GeslotenGesloten
  Zondag GeslotenGesloten  Feestdagen

  Onze diensten zijn gesloten op

  • maandag 1 januari
  • dinsdag 2 januari
  • dag van de arbeid dinsdag 1 mei
  • hemelvaart donderdag 10 mei en vrijdag 26 mei
  • pinkstermaandag 21 mei
  • woensdag 11 juli (Feest Vlaamse Gemeenschap)
  • woensdag 15 augustus (Maria Hemelvaart)
  • donderdag 1 en vrijdag 2 november (Allerheiligen en Allerzielen)
  • donderdag 15 november (feest van de dynastie)
  • dinsdag 25 en woensdag 26 december (Kerstmis en tweede kerstdag)

madiwodovrzazo
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31