Premie voor hemelwatergebruik

Wat?

 Bij de gemeente kan u een premie aanvragen voor een hemelwaterreservoir. 

Wat is hemelwater?

Hemelwater is een verzamelnaam voor regen, sneeuw en hagel, met inbegrip van dooiwater. 

Wat is een hemelwaterreservoir?

Een hemelwaterreservoir wordt ook wel hemelwatertank of hemelwaterput genoemd.
Het is een reservoir voor het opvangen en stockeren van hemelwater met een vaste filterinstallatie die eenvoudig te reinigen is en met een elektrische pomp welke vast geïnstalleerd is voor gebruik van het hemelwater. 

Waarom hemelwateropvang?

Zuiver drinkwater, schone oppervlaktewateren een vruchtbare bodem en geen overstromingen, het zijn materies die ons allen aanbelangen. Er bestaan verscheidene redenen om regenwater af te koppelen van het rioleringsnet:

Bij veel woningen wordt het regenwater dat op het dak valt rechtstreeks naar de riool geleid. Dit relatief schoon water vermengt zich met het afvalwater. Bij hevig onweer wordt hierdoor een grote hoeveelheid verdund afvalwater aan de zuiveringsinstallaties aangeboden, zodat het rendement van de installaties gevoelig verlaagt.
Het regenwater afkoppelen van het rioleringsnet verhoogt de efficiëntie van de zuiverings-installatie.

Door het hemelwater af te koppelen verbeteren we niet alleen het zuiveringsproces, we voorkomen ook dat overvloedige regenval onze riolering te zwaar belast.
De recente overstromingsproblematiek is hier het beste voorbeeld van;
Maar ook het grondwater, waar we ons drinkwater uit putten, zakt aan een aanzienlijk tempo. We pompen grote hoeveelheden op voor ons drinkwater, maar door de vele verhardingen die ons land rijk is, krijgt het regenwater niet meer de kans om opnieuw in de bodem te dringen en vergroot de verdroging van de bodem. 

Heb ik recht op deze premie?

Wanneer u een woning heeft, waarvoor een stedenbouwkundige vergunning verkregen werd voor 7 september 1999, en indien de hemelwaterinstallatie werd aangelegd na 31 december 2007, kan u een premie voor hemelwateropvang aanvragen.

Bij nieuwbouw of herbouw van een woning, waarvoor geen gewestelijke stedenbouwkundige verordening geldt en waarbij een hemelwaterinstallatie werd aangelegd na 31 december 2007, kan u ook een premie voor hemelwateropvang aanvragen.  

Hoe kan ik deze premie aanvragen?

U dient het aanvraagformulier in bij de gemeentelijke milieudienst.

Na goedkeuring hiervan mag u beginnen met de plaatsing van het hemelwaterreservoir.

Contact

  • Milieudienst
  • Kerkstraat 113
  • 3850 Nieuwerkerken
  • Tel: 011 48 03 73
  • Fax: 011 67 37 00
  • Email: milieu@nieuwerkerken.be
  • Website: http://www.nieuwerkerken.be
 • Openingsuren

    Voormiddag Namiddag
  Maandag  09:00 - 12:00 
  Dinsdag 09:00 - 12:00 
  Woensdag  13:30 - 16:00
  Donderdag 09:00 - 12:00 16:00 - 19:00

   OCMW op donderdag enkel op afspraak!

  Vrijdag 09:00 - 12:00 
     
  Zaterdag GeslotenGesloten
  Zondag GeslotenGesloten  Feestdagen

  Onze diensten zijn gesloten op

  • maandag 2 januari
  • paasmaandag 17 april
  • dag van de arbeid 1 mei
  • hemelvaart donderdag 25 mei en vrijdag 26 mei
  • pinkstermaandag 5 juni
  • dinsdag 11 juli (Feest Vlaamse Gemeenschap)
  • vrijdag 21 juli (nationale feestdag)
  • dinsdag 15 augustus (Maria Hemelvaart)
  • Woensdag 1 en donderdag 2 november (Allerheiligen en Allerzielen)
  • 15 november (feest van de dynastie)
  • maandag 25 en dinsdag 26 december (Kerstmis en tweede kerstdag)

madiwodovrzazo
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
25/11 t.e.m. 26/11 : Vierde Fotosalon Digifriends NWK
Voorstelling van 170 afgedrukte foto's en van een digitale voorstelling van 30 min.... Meer...
30/11 : Dorpsrestaurant
Kan u moeilijk ter plaatse raken of wenst u meer info, neem dan contact op met het... Meer...