Nationaliteit

Wat?

De wet voorziet heel wat mogelijkheden om Belg te worden. U kan uw nationaliteit wijzigen, o.a. door naturalisatie, nationaliteitskeuze of nationaliteitsverklaring.

 

U kunt terecht bij de dienst burgerlijke stand van uw woonplaats voor meer informatie. 

Voor wie?

Iedereen die een vreemde nationaliteit heeft kan zich aanmelden om informatie te bekomen over het verkrijgen van de Belgische nationaliteit. 

Wat moet ik meebrengen?

Uw verblijfsvergunning is voldoende om na te gaan op welke manier u Belg kan worden. 

Hoeveel kost het?

Op het registratiekantoor van Sint-Truiden dient 150 euro betaald te worden voor de opening van een dossier.

Als deze betaling in orde is, kan de verklaring ondertekend worden; hierbij dient men dan op het gemeentebestuur 50 euro te betalen.

 

Wat zijn de stappen?

U komt bij de dienst burgerlijke stand langs met uw verblijfsvergunning. Hiermee kan de dienst burgerlijke stand nagaan welke procedure voor u kan worden toegepast.

 

U krijgt een lijst van documenten die u moet verzamelen:

 • u komt terug met de gevraagde documenten (voldoende gelegaliseerd en vertaald);
 • uw dossier wordt samengesteld en u ondertekent een verklaring;
 • uw dossier wordt naar de bevoegde instanties gestuurd;
 • wanneer de Belgische nationaliteit wordt toegekend, werkt de dienst burgerlijke stand uw dossier verder af (*);
 • u wordt door de dienst bevolking uitgenodigd om een elektronische identiteitskaart aan te vragen.

(*) Naturalisatie vormt hierop een uitzondering: uw dossier wordt wel opgestuurd maar de verdere afwerking verloopt volledig via de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Dienst Naturalisaties, Regentlaan 35, 1000 Brussel. U kan uw naturalisatiedossier trouwens ook zelf versturen. 

Wat met documenten uit het buitenland?

Elk vreemd document bestemd voor de burgerlijke stand moet gelegaliseerd worden (uitzondering: indien een verdrag vrijstelling van legalisatie voorziet).
Geactualiseerde informatie over legalisatie is steeds beschikbaar op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.

Consulaire attesten:

 • in België afgeleverd: moeten door de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken gelegaliseerd worden;
 • in het buitenland afgeleverd: moeten gelegaliseerd worden door de Belgische consul ter plaatse.

Al deze documenten moeten opgesteld zijn in het Nederlands of vergezeld zijn van een eensluidende vertaling in het Nederlands. De vertaling kan gebeuren in België door een erkende beëdigde vertaler (handtekening wordt gelegaliseerd op rechtbank van eerste aanleg) of in het buitenland door een bevoegde persoon of dienst (hier is de legalisatie eveneens noodzakelijk door de bevoegde instantie in het buitenland). 

Meer informatie?

www.diplomatie.be

www.vreemdelingenrecht.be

Contact

  • Bevolking
  • Kerkstraat 113
  • 3850 Nieuwerkerken
  • Tel: 011 48 03 60
  • Fax: 011 67 37 00
  • Email: bevolking@nieuwerkerken.be
  • Website: http://www.nieuwerkerken.be
 • Openingsuren

    Voormiddag Namiddag
  Maandag  09:00 - 12:00 
  Dinsdag 09:00 - 12:00 
  Woensdag  13:30 - 16:00
  Donderdag 09:00 - 12:00 16:00 - 19:00

   OCMW op donderdag enkel op afspraak!

  Vrijdag 09:00 - 12:00 
     
  Zaterdag GeslotenGesloten
  Zondag GeslotenGesloten  Feestdagen

  Onze diensten zijn gesloten op

  • maandag 1 januari
  • dinsdag 2 januari
  • dag van de arbeid dinsdag 1 mei
  • hemelvaart donderdag 10 mei en vrijdag 26 mei
  • pinkstermaandag 21 mei
  • woensdag 11 juli (Feest Vlaamse Gemeenschap)
  • woensdag 15 augustus (Maria Hemelvaart)
  • donderdag 1 en vrijdag 2 november (Allerheiligen en Allerzielen)
  • donderdag 15 november (feest van de dynastie)
  • dinsdag 25 en woensdag 26 december (Kerstmis en tweede kerstdag)

madiwodovrzazo
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
25/02 : Kiennamiddag
Kiennamiddag   Deuren open om 12 uur   Vvk bij ouderraadleden/in... Meer...
23/03 : Frank Vander linden solo
Frank Vander linden, stichtend lid van De Mens, maakte in 2009 een opvallend... Meer...