Naamsverandering

Wat?

Om uiteenlopende redenen wenst men soms zijn naam of voornaam (voornamen) te veranderen. Een reden kan bijvoorbeeld zijn dat één van beide of dat de combinatie van naam en voornaam belachelijk klinkt.

 

Om een familienaam te veranderen is er een Koninklijk Besluit nodig.

Om een voornaam of voornamen te veranderen is er een Ministerieel Besluit nodig.

 

Beide procedures zijn min of meer identiek.

 

De vorm van naamsverandering mag niet verward worden met de naamsverandering als gevolg van de vaststelling van afstamming (erkenning, adoptie). 

Wie kan het doen?

De procedure tot naamsverandering kan enkel worden ingeleid door personen van Belgische nationaliteit, O.V.N.- vluchtelingen en staatlozen. Bij de indiening van de aanvraag moet één van deze hoedanigheden kunnen worden aangetoond.


Het verzoek moet worden ingeleid door de betrokkene zelf of door zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger.

Een verzoek betreffende een minderjarig kind (minder dan 18 jaar) moet gezamenlijk worden ingediend door beide ouders. Indien een vonnis echter de uitoefening van het ouderlijk gezag alleen aan één ouder (de vader of de moeder) heeft toegekend, dan is deze persoon bevoegd om het verzoek alleen in te dienen. 

Waar kan ik terecht?

Federale Overheidsdienst Justitie, Dienst naamsveranderingen

Waterloolaan 115

1000 Brussel
tel. + 32 2 542 67 01

tel. + 32 2 542 67 03

tel. + 32 2 542 66 75

fax + 32 2 542 70 23 

Wat moet ik meesturen?

 • een letterlijk afschrift van de geboorteakte;
 • een recent bewijs van verblijfplaats;
 • een bewijs van Belgische nationaliteit of, voor de vluchtelingen en de staatlozen, een attest dat deze hoedanigheid bewijst;
 • een schriftelijke verbintenis de registratierechten te betalen die verschuldigd zijn als de aanvraag wordt ingewilligd (49 euro of 740 euro in geval van toevoeging van een naam of partikel of vervanging van een hoofdletter door een kleine letter).

Wat gebeurt daarna?

Wanneer het Koninklijk (naamsverandering) of Ministerieel Besluit (verandering voornaam of voornamen) gegeven is krijgt men daarvan een uitgifte, en moet het saldo van het registratierecht betaald worden.


Binnen een termijn van 60 dagen na betaling van het saldo van het registratierecht moet de uitgifte van het besluit overhandigd worden aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de geboorteplaats.

 

Binnen 15 dagen na ontvangst van de uitgifte schrijft de ambtenaar het besluit over in de registers van de burgerlijke stand, en maakt er melding van in de rand van de geboorteakte.

 

De dienst bevolking zal u een oproepingskaart toe sturen voor een nieuwe elektronische identiteitskaart. 

Meer informatie?

De procedure van naamsverandering en de procedure van de verandering van voornaam of voornamen staat uitgebreid beschreven op de website van de FOD Justitie.

Contact

  • Bevolking
  • Kerkstraat 113
  • 3850 Nieuwerkerken
  • Tel: 011 48 03 60
  • Fax: 011 67 37 00
  • Email: bevolking@nieuwerkerken.be
  • Website: http://www.nieuwerkerken.be
 • Openingsuren

    Voormiddag Namiddag
  Maandag  09:00 - 12:00 
  Dinsdag 09:00 - 12:00 
  Woensdag  13:30 - 16:00
  Donderdag 09:00 - 12:00 16:00 - 19:00

   OCMW op donderdag enkel op afspraak!

  Vrijdag 09:00 - 12:00 
     
  Zaterdag GeslotenGesloten
  Zondag GeslotenGesloten  Feestdagen

  Onze diensten zijn gesloten op

  • maandag 1 januari
  • dinsdag 2 januari
  • dag van de arbeid dinsdag 1 mei
  • hemelvaart donderdag 10 mei en vrijdag 26 mei
  • pinkstermaandag 21 mei
  • woensdag 11 juli (Feest Vlaamse Gemeenschap)
  • woensdag 15 augustus (Maria Hemelvaart)
  • donderdag 1 en vrijdag 2 november (Allerheiligen en Allerzielen)
  • donderdag 15 november (feest van de dynastie)
  • dinsdag 25 en woensdag 26 december (Kerstmis en tweede kerstdag)

madiwodovrzazo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31