Info uit het bevolkingsregister

Hoe?

Het verstrekken van informatie uit de bevolkingsregisters gebeurt:

 • in de vorm van uittreksels uit de registers;
 • via getuigschriften die aan de hand van die registers opgemaakt zijn;
 • door raadpleging van de registers;
 • door verstrekking van personenlijsten uit de registers;
 • in de vorm van statistische gegevens.

Afgifte van uittreksels of getuigschriften

U kan een uittreksel uit de registers - of een getuigschrift dat aan de hand van die registers is opgemaakt - verkrijgen voor zover deze inlichtingen die zij bevatten op u betrekking hebben.

 

On-line raadpleging van de registers

Met uw elektronische identiteitskaart kan u uw gegevens controleren in het rijksregister. U moet wel over een kaartlezer beschikken.

https://mijndossier.rrn.fgov.be

Verstrekking aan derden van personenlijsten uit de registers

Geen enkele lijst van personen ingeschreven in de registers mag aan derden worden verstrekt.
Dit verbod is niet van toepassing op de openbare overheden of instellingen die door of krachtens de wet gemachtigd zijn om dergelijke lijsten te verkrijgen en dit voor de informatie waarop die machtiging slaat.

Recht op toegang

U hebt het recht de informatie over uw persoon, die in de registers is vermeld, op te vragen.

Breng uw identiteitskaart mee.

Recht op verbetering

Indien u vaststelt dat de gegevens niet correct zijn, dan kan u deze laten verbeteren.

Breng hiervoor de nodige bewijsstukken mee.
Als uw naam verkeerd is vermeld, kan dit worden aangetoond met een geboorteakte.

Contact

  • Bevolking
  • Kerkstraat 113
  • 3850 Nieuwerkerken
  • Tel: 011 48 03 60
  • Fax: 011 67 37 00
  • Email: bevolking@nieuwerkerken.be
  • Website: http://www.nieuwerkerken.be
 • Openingsuren

    Voormiddag Namiddag
  Maandag  09:00 - 12:00 
  Dinsdag 09:00 - 12:00 
  Woensdag  13:30 - 16:00
  Donderdag 09:00 - 12:00 16:00 - 19:00

   OCMW op donderdag enkel op afspraak!

  Vrijdag 09:00 - 12:00 
     
  Zaterdag GeslotenGesloten
  Zondag GeslotenGesloten  Feestdagen

  Onze diensten zijn gesloten op

  • maandag 1 januari
  • dinsdag 2 januari
  • dag van de arbeid dinsdag 1 mei
  • hemelvaart donderdag 10 mei en vrijdag 26 mei
  • pinkstermaandag 21 mei
  • woensdag 11 juli (Feest Vlaamse Gemeenschap)
  • woensdag 15 augustus (Maria Hemelvaart)
  • donderdag 1 en vrijdag 2 november (Allerheiligen en Allerzielen)
  • donderdag 15 november (feest van de dynastie)
  • dinsdag 25 en woensdag 26 december (Kerstmis en tweede kerstdag)

madiwodovrzazo
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31