Elektronische identiteitskaart (EID)

Wat?

Vanaf de leeftijd van 12 jaar krijgt iedere Belg een identiteitskaart. Dit is een bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister. Met dit document kan de houder zijn identiteit en nationaliteit aantonen, ook in het buitenland.

 

Vanaf de leeftijd van 15 jaar is men verplicht zijn identiteitskaart steeds op zak te hebben.

 

De eID maakt het mogelijk om je in een mum van tijd te identificeren en toegang te krijgen of te geven tot allerhande gegevensbanken, zowel bij de overheden als privébedrijven. Er is ook een persoonlijke elektronische handtekening aan verbonden die je als je wil, kan activeren en gebruiken op je computer.

 

Bovendien kan je zelf de status van jouw dossier opvolgen.

 

Naarmate de eID meer ingeburgerd raakt, zal je ze voor steeds meer toepassingen gebruiken. Neem ook eens een kijkje op eid.belgium.be.

 

Om met de elektronische identiteitskaart te kunnen werken, moet je je computer voorzien van een kaartlezer. Met een eigen kaartlezer kan je:

 • je identificeren op internet;
 • documenten via internet aanvragen;
 • op een beveiligde wijze via internet commerciële transacties uitvoeren;
 • formulieren invullen via het internet: belastingaangifte, aanvraag van een studietoelage, een uittreksel uit het bevolkingsregister, …

Meer informatie hierover vind je hier.

 

Welke gegevens staan op de eID?

 

De volgende zichtbare gegevens staan verplicht op je identiteitskaart:

 • het identificatienummer bij het Rijksregister van de natuurlijke personen
 • de benaming 'identiteitskaart' en het volgnummer van de identiteitskaart dat bestaat uit twaalf cijfers
 • de begin- en einddatum van de geldigheidsduur van de identiteitskaart
 • de plaats van afgifte van de kaart
 • je naam en voornamen
 • je nationaliteit
 • je geslacht
 • je geboortedatum en –plaats
 • je foto


Het statuut van verlengde minderjarigheid is de enige eventuele wettelijke vermelding die op de elektronische identiteitskaart mag staan.

De microchip is de elektronische component van je identiteitskaart. Volgende gegevens staan op de chip:

 • het adres van je hoofdverblijfplaats. Dit staat niet afgedrukt op de kaart. Bij een verhuis naar een andere gemeente hoef je dus geen nieuwe eID te krijgen.
 • een identificatiecertificaat waarmee je je identiteit kunt bevestigen wanneer je je eID in een kaartlezer steekt;
 • een handtekeningcertificaat waarmee je een elektronische handtekening kunt plaatsen onder elektronische documenten. Je kunt de elektronische handtekening alleen gebruiken met je persoonlijke pincode.

 

Aanvragen

Elke burger krijgt een oproepingskaart met de post. Met die oproepingskaart en een pasfoto ga je naar de dienst bevolking. Hiervoor moet je persoonlijk langskomen omdat je je handtekening moet plaatsen.
Burgers die wegens ziekte of ouderdom niet meer mobiel zijn, nemen het best contact op met de dienst bevolking (011/48 03 71)

 

Meebrengen:

 • je oproepingskaart
 • je oude identiteitskaart
 • een recente scherpe pasfoto met effen witte achtergrond. De belangrijkste specificaties zijn vermeld op de oproepingskaart. Voor meer informatie over de kwaliteitscriteria van de pasfoto (fotomatrix).
  De personeelsleden van de dienst Burgerzaken zijn gemachtigd om pasfoto's te weigeren die niet voldoen aan de kwaliteitsnormen.
 • € 20

Indien u sneller een elektronische identiteitskaart wil, dan kan u zich spontaan aanbieden.

 

Afhalen

Na 2 tot 4 weken ontvangt u een omslag zonder afzender. Verwar deze omslag niet met één of andere reclameboodschap. De omslag bevat uw PIN- en PUKcode. Deze zijn noodzakelijk voor de activering van uw nieuwe elektronische identiteitskaart.

 

Hiermee kom je zo snel mogelijk naar de dienst bevolking. Uw nieuwe elektronische identiteitskaart wordt met behulp van deze codes geactiveerd.

 

Opgelet!

 • zonder uw persoonlijke code kan uw elektronische identiteitskaart niet afgeleverd worden;
 • de PINcode is noodzakelijk voor het gebruik van de kaart. Onthoud deze code goed. U kan deze code bij de dienst bevolking laten wijzigen;
 • de PUKcode is noodzakelijk wanneer u de PINcode zou vergeten. Met de PUKcode kan u een nieuwe PINcode laten aanmaken. Bewaar deze code op een veilige plaats!

Indien je je elektronische identiteitskaart niet persoonlijk kan komen afhalen, mag iemand anders dit in jouw plaats doen, met een volmachtformulier.


De loketmedewerker zal je (niet-geactiveerde) elektronische identiteitskaart in je bijzijn in de kaartlezer steken en zal je vragen je persoonlijke pin- en pukcode in te tikken. Pas dan is ze geldig en gebruiksklaar.

Meebrengen:

 • je pin- en pukcode
 • je oude identiteitskaart of het attest van verlies of diefstal

De geldigheidsduur van de eID is vijf jaar om namaak of vervalsing van de microchip te voorkomen.

 

Spoedprocedure!

De leveringstermijn van de eID duurt ongeveer 3 weken. Dankzij enkele spoedprocedures kan het ook sneller maar hier hangt wel een stevig prijskaartje aan vast:

 

 • een dringende procedure (vier werkdagen): € 132
 • een zeer dringende procedure (drie werkdagen): € 197

Is uw identiteitsdocument verloren of gestolen? Blokkeer via DOC STOP 00800 2123 2123

Ben je een Belgisch identiteits- of reisdocument kwijt of is het gestolen, bel dan onmiddellijk DocStop. Dat is een helpdesk waar je telefonisch het verlies of de diefstal kunt melden. Het is een gratis 24 uursdienst die 7 dagen per week bereikbaar is.
Door DocStop tijdig te bellen, voorkom je dat je gestolen identiteitsdocument frauduleus gebruikt wordt.

 

 • Bel onmiddellijk DocStop op gratis nummer 00800 2123 2123. Indien dat nummer niet bereikbaar is, bel dan naar het betalend nummer 02 518 21 23.
  De kaart blijft actief maar de certificaten worden 7 dagen opgeschort.
 • Doe aangifte bij de dienst burgerzaken of het (dichtstbijzijnde) politiekantoor en breng een recente pasfoto mee. In geval van diefstal kan je het best onmiddellijk naar het politiekantoor gaan. Dan kan je gelijk een klacht indienen.
  Je ontvangt een bewijs van de aangifte (= bijlage 12).
 • Terugvinden:

  Als u de kaart binnen de zeven dagen terugvindt, breng dan de dienst bevolking op de hoogte. De kaart kan dan zonder problemen opnieuw geactiveerd worden.

   

  Niet terugvinden of terugvinden na 7 dagen na de aangifte:
  Wordt uw kaart niet teruggevonden binnen deze termijn, dan is de annulatie definitief. U dient dan langs te gaan op de dienst bevolking om een nieuw e-ID aan te vragen.

 

Buitenlandse reizen

Als uw elektronische identiteitskaart verloren of gestolen is en u vertrekt naar het buitenland vóór uw nieuwe identiteitskaart klaar is, dan is het nodig een voorlopige identiteitskaart aan te vragen. Dit is echter niet nodig als u nog geldig reispaspoort heeft.

 

Opgelet: dit document wordt niet door alle landen aanvaard.

Meer informatie hierover, vind je op deze website: www.diplomatie.belgium.be

 

Hoe aanvragen?

Eerst meldt u het verlies of de diefstal van uw identiteitskaart aan de politie of de dienst bevolking. U krijgt een attest van verlies of diefstal (bijlage 12).

Vervolgens maakt de dienst bevolking een "aanvraag om een voorlopige identiteitskaart". U heeft hiervoor een pasfoto nodig.

De dienst bevolking maakt een afspraak met het rijksregister in Hasselt, waar u persoonlijk uw voorlopige identiteitskaart kan gaan afhalen.


Rijksregister Hasselt
Rijksadministratief Centrum

Verwilghen Blok A

6de verdiep

Voorstraat 43
3500 Hasselt


U kan er terecht iedere werkdag van 9 -12 uur en van 14 - 15.30 uur. Let op, dit is enkel op afspraak!!!

Contact

  • Bevolking
  • Kerkstraat 113
  • 3850 Nieuwerkerken
  • Tel: 011 48 03 60
  • Fax: 011 67 37 00
  • Email: bevolking@nieuwerkerken.be
  • Website: http://www.nieuwerkerken.be
 • Openingsuren

    Voormiddag Namiddag
  Maandag  09:00 - 12:00 
  Dinsdag 09:00 - 12:00 
  Woensdag  13:30 - 16:00
  Donderdag 09:00 - 12:00 16:00 - 19:00

   OCMW op donderdag enkel op afspraak!

  Vrijdag 09:00 - 12:00 
     
  Zaterdag GeslotenGesloten
  Zondag GeslotenGesloten  Feestdagen

  Onze diensten zijn gesloten op

  • maandag 1 januari
  • dinsdag 2 januari
  • dag van de arbeid dinsdag 1 mei
  • hemelvaart donderdag 10 mei en vrijdag 26 mei
  • pinkstermaandag 21 mei
  • woensdag 11 juli (Feest Vlaamse Gemeenschap)
  • woensdag 15 augustus (Maria Hemelvaart)
  • donderdag 1 en vrijdag 2 november (Allerheiligen en Allerzielen)
  • donderdag 15 november (feest van de dynastie)
  • dinsdag 25 en woensdag 26 december (Kerstmis en tweede kerstdag)

madiwodovrzazo
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
25/02 : Kiennamiddag
Kiennamiddag   Deuren open om 12 uur   Vvk bij ouderraadleden/in... Meer...
23/03 : Frank Vander linden solo
Frank Vander linden, stichtend lid van De Mens, maakte in 2009 een opvallend... Meer...