Huwelijk

Huwelijksaangifte?

De aangifte wordt gedaan maximum 6 maanden en minimum 14 dagen voor de huwelijksdatum. Deze aangifte is 6 maanden geldig. Nadien mag het huwelijk niet meer voltrokken worden en dient een nieuwe aangifte te gebeuren.

 

De aangifte van een huwelijk en het bepalen van de datum gebeuren door de huwelijkskandidaten zelf.

 

Merk op: de huwbare leeftijd wordt voor beide partners vastgesteld op 18 jaar. De opheffing van deze leeftijdsvereiste kan verleend worden door de jeugdrechtbank.  

Plaats van huwelijk?

Het huwelijk kan naar keuze in de woonplaats van één van beide partners worden voltrokken.

Wat moet ik meebrengen?

Huwelijkspartners van Belgische nationaliteit:

 • bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart voor te leggen door beide partners)

indien van toepassing:

 • een gelegaliseerd schriftelijk bewijs van de bij de aangifte afwezige partner, waaruit diens instemming met de aangifte blijkt;
 • bewijs van identiteit van de eventuele getuigen die ten minste 18 jaar oud zijn (kopie van de identiteitskaarten). gen mogen met elkaar gehuwd zijn;
 • attest van de notaris, indien een huwelijkscontract wordt afgesloten.

 

Huwelijkspartners van vreemde nationaliteit:

Neem persoonlijk contact op met de burgerlijke stand. Wij kunnen hier namelijk geen algemene omschrijving geven van de nodige documenten, omdat deze verschillen naargelang de situatie.

 

Personen die niet de Belgische nationaliteit hebben en die zich beroepen op het bestaan van het huwelijk van personen van hetzelfde geslacht volgens de wetgeving van hun staat, waarvan zij onderdaan zijn, moeten hiervan een formeel bewijs leveren d.m.v. een officieel document van de autoriteiten van hun land van herkomst. Uit dit attest moet blijken dat een huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht mogelijk is volgens de in dat land geldende regels. 

Wat met documenten uit het buitenland?

Elk vreemd document bestemd voor de burgerlijke stand moet gelegaliseerd worden (uitzondering: indien een verdrag vrijstelling van legalisatie voorziet).

Geactualiseerde informatie over legalisatie is steeds beschikbaar op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.

 

Consulaire attesten:

 • in België afgeleverd: moeten door de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken gelegaliseerd worden;
 • in het buitenland afgeleverd: moeten gelegaliseerd worden door de Belgische consul ter plaatse.

Al deze documenten moeten opgesteld zijn in het Nederlands of vergezeld zijn van een eensluidende vertaling in het Nederlands. De vertaling kan gebeuren in België door een erkende beëdigde vertaler (handtekening wordt gelegaliseerd op rechtbank van eerste aanleg) of in het buitenland door een bevoegde persoon of dienst (hier is de legalisatie eveneens noodzakelijk door de bevoegde instantie in het buitenland).  

Hoeveel kost het?

De huwelijksvoltrekking op weekdagen vanaf 18h: 50 euro

De huwelijksvoltrekking op zaterdag: 100 euro

 

Ook het trouwboekje dient betaalt te worden: 30 euro.

5 uittreksels van de huwelijksakte: gratis; 
klein verlet: gratis.

Reservatie van huwelijksdag en -uur?

Tot maximum 6 maanden vooraf kan u uw huwelijksdag en -uur reserveren. Deze reservatie kan telefonisch, per fax of e-mail. Er kan worden gehuwd iedere werkdag en op zaterdag, behalve op zon- en op wettelijke feestdagen.

 

Let op: deze reservatie is nog geen aangifte. 

Huwelijk in het buitenland?

Een huwelijk in het buitenland gesloten voor de lokale autoriteiten is geldig in België:

 • indien beide partijen voldoen aan de grondvoorwaarden voorzien in de nationale wet;
 • indien het huwelijk werd voltrokken met inachtneming van de in het vreemde land gebruikelijke normen.

Indien u als Belg in het buitenland huwt, neemt u best een kijkje op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken

Meer informatie?

http://www.diplomatie.be

Formulieren

Contact

  • Burgerlijke stand
  • Kerkstraat 113
  • 3850 Nieuwerkerken
  • Tel: 011 48 03 61
  • Fax: 011 67 37 00
  • Email: burgerzaken@nieuwerkerken.be
  • Website: www.nieuwerkerken.be
 • Openingsuren

    Voormiddag Namiddag
  Maandag  09:00 - 12:00 
  Dinsdag 09:00 - 12:00 
  Woensdag  13:30 - 16:00
  Donderdag 09:00 - 12:00 16:00 - 19:00

   OCMW op donderdag enkel op afspraak!

  Vrijdag 09:00 - 12:00 
     
  Zaterdag GeslotenGesloten
  Zondag GeslotenGesloten  Feestdagen

  Onze diensten zijn gesloten op

  • maandag 1 januari
  • dinsdag 2 januari
  • dag van de arbeid dinsdag 1 mei
  • hemelvaart donderdag 10 mei en vrijdag 26 mei
  • pinkstermaandag 21 mei
  • woensdag 11 juli (Feest Vlaamse Gemeenschap)
  • woensdag 15 augustus (Maria Hemelvaart)
  • donderdag 1 en vrijdag 2 november (Allerheiligen en Allerzielen)
  • donderdag 15 november (feest van de dynastie)
  • dinsdag 25 en woensdag 26 december (Kerstmis en tweede kerstdag)

madiwodovrzazo
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
25/02 : Kiennamiddag
Kiennamiddag   Deuren open om 12 uur   Vvk bij ouderraadleden/in... Meer...
23/03 : Frank Vander linden solo
Frank Vander linden, stichtend lid van De Mens, maakte in 2009 een opvallend... Meer...