Niet-duurzaam verblijf van meer dan drie maanden

EU-burgers en hun familieleden die zelf burger zijn van de EU


Burgers van de Unie die verblijf inroepen als werknemer, zelfstandige, student of bezitter van voldoende bestaansmiddelen (o.a gepensioneerden, uitkeringsgerechtigden), werkzoekenden en hun familieleden die zelf ook burger van de Unie zijn. Deze personen wensen meer dan drie maanden in België te verblijven. 

In welk register word ik als EU-burger ingeschreven?

Bij de aanmelding wordt de EU-burger ingeschreven in het wachtregister, na een positieve woonstcontrole in het vreemdelingenregister.  

Wat betekent niet-duurzaam verblijfsrecht als EU-burger?

Het verblijf van EU-burgers blijft langer aan voorwaarden gebonden en dit gedurende 3 jaar. Gedurende deze 3 jaar beschikt de EU-burger over een verblijfsrecht van meer dan drie maanden.

Wanneer kom ik in aanmerking voor duurzaam verblijf? 

Welke documenten ontvang ik als EU-burger?

Indien u bewijst dat u onderdaan bent van de Europese Unie door middel van een (al dan niet geldig) paspoort of identiteitskaart:


Huidige situatie:

 • afgifte aanvraag van een verklaring van inschrijving (bijlage 19);
 • afgifte papieren verklaring van inschrijving (bijlage 8) - geen geldigheidsduur. Dit kan enkel wanneer alle vereiste documenten zijn voorgelegd. De verklaring van inschrijving is geen verblijfsvergunning omdat EU-burgers hun verblijfsrecht rechtstreeks ontlenen aan het EG-recht of afgifte van een elektronische verklaring van inschrijving (bijlage 8): E kaart.

De elektronische kaart heeft in principe een geldigheidsduur van vijf jaar, tenzij de EU-burger aangeeft voor een kortere periode dan vijf jaar in België te zullen blijven. In dat geval heeft de kaart een geldigheidsduur gelijk aan het voorgenomen verblijf.

 

Er kan een keuze worden gemaakt tussen een papieren of een elektronische versie. De elektronische verklaring van inschrijving is niet verplicht. De papieren versie is wel verplicht. Een elektronische kaart biedt uiteraard meer toepassingsmogelijkheden (elektronische identificatie, veiliger chatten op internet, plaatsen van elektronische handtekening, toegang tot containerpark, allerhande toepassingen zowel in de openbare als in de privésector). U vraagt best dergelijke kaart aan.

 

Kostprijs:

 • papieren bijlage 8: gratis;
 • elektronische bijlage 8 (E kaart): 20 euro

Wat met familieleden van EU-burgers die zelf geen EU-burger zijn?

Na een positieve woonstcontrole wordt het familielid ingeschreven in het vreemdelingenregister en ontvangt het een attest van immatriculatie (AI, geldig voor 5 maanden te rekenen vanaf de afgifte van een aanvraag via de bijlage 19ter (aanvraag van de verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie). Bij een positieve beslissing krijgt het familielid een "verblijfskaart van een familielid van een burger van de unie" (bijlage 9). De bijlage 9 is een elektronische vreemdelingenkaart.

 

Huidige situatie:

 • afgifte bijlage 19ter (aanvraag van de verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie);
 • afgifte attest van immatriculatie (model A);
 • na vijf maanden: afgifte bijlage 9 in de vorm van een elektronische F kaart. Deze kaart heeft in principe een geldigheidsduur van 5 jaar, tenzij de EU-burger die het familielid vervoegt aangeeft dat hij voor een kortere duur dan vijf jaar in België wenst te blijven. In dat geval wordt de geldigheidsduur van de verblijfskaart beperkt tot de duur van het voorgenomen verblijf van de EU-burger.

Het gewone verblijfsrecht blijft eveneens langer aan voorwaarden gebonden dan nu het geval is: drie jaar.

 

Kostprijs:

 • attest van immatriculatie: 5 euro
 • elektronische bijlage 9 (F kaart): 20 euro

Opmerking

De meest voorkomende situaties werden hier beknopt verduidelijkt. Uiteraard zijn er ook nog complexere situaties. Indien u zich herkent in een situatie die niet werd toegelicht of u heeft andere vragen, dan kan u best contact opnemen met de personen vermeld in de rubriek "contact". 

Kan Nieuwerkerken al elektronische kaarten afleveren?

Ja, sinds 12 augustus 2008.

Contact

  • Bevolking
  • Kerkstraat 113
  • 3850 Nieuwerkerken
  • Tel: 011 48 03 60
  • Fax: 011 67 37 00
  • Email: bevolking@nieuwerkerken.be
  • Website: http://www.nieuwerkerken.be
 • Openingsuren

    Voormiddag Namiddag
  Maandag  09:00 - 12:00 
  Dinsdag 09:00 - 12:00 
  Woensdag  13:30 - 16:00
  Donderdag 09:00 - 12:00 16:00 - 19:00

   OCMW op donderdag enkel op afspraak!

  Vrijdag 09:00 - 12:00 
     
  Zaterdag GeslotenGesloten
  Zondag GeslotenGesloten  Feestdagen

  Onze diensten zijn gesloten op

  • maandag 1 januari
  • dinsdag 2 januari
  • dag van de arbeid dinsdag 1 mei
  • hemelvaart donderdag 10 mei en vrijdag 26 mei
  • pinkstermaandag 21 mei
  • woensdag 11 juli (Feest Vlaamse Gemeenschap)
  • woensdag 15 augustus (Maria Hemelvaart)
  • donderdag 1 en vrijdag 2 november (Allerheiligen en Allerzielen)
  • donderdag 15 november (feest van de dynastie)
  • dinsdag 25 en woensdag 26 december (Kerstmis en tweede kerstdag)

madiwodovrzazo
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
25/02 : Kiennamiddag
Kiennamiddag   Deuren open om 12 uur   Vvk bij ouderraadleden/in... Meer...
23/03 : Frank Vander linden solo
Frank Vander linden, stichtend lid van De Mens, maakte in 2009 een opvallend... Meer...