Buitenlanders, adreswijziging uit het buitenland

Taak gemeentebestuur


Het gemeentebestuur is een belangrijke schakel tussen de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken (dienst vreemdelingenzaken) en de buitenlander.

 

Het is voor het gemeentebestuur belangrijk om te weten:

 • of de vreemdeling gerechtigd is het land binnen te komen, er te verblijven of er zich te vestigen;
 • welke zijn doelstellingen zijn;
 • wat de vooropgestelde duur is van zijn verblijf;
 • of hij beschikt over voldoende bestaansmiddelen;
 • of de voorgelegde identiteitsdocumenten aan de
  binnenkomstvereisten voldoen.

Verblijf EU-burgers en gezinshereniging met EU-onderdanen en Belgen


De benaming "burger van de Unie" treedt in de plaats van "EG-vreemdeling". Een burger van de Unie is een vreemdeling die de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie bezit en verblijft in of zich begeeft naar het Rijk.

 

In een eerste fase krijgt men verblijf voor 3 jaar (niet-duurzaam verblijf), waarin een einde kan worden gesteld aan het verblijf. In een tweede fase verkrijgt men onbeperkt, duurzaam verblijf.


De verblijfsdocumenten voor burgers van de Unie worden afgeschaft. Dit geldt zowel voor de verblijfskaart van een onderdaan van een lidstaat der EEG (zogenaamde "blauwe kaart") als voor het attest van immatriculatie model B ("paarse kaart"). Voor de familieleden die geen burger van de Unie zijn, worden nieuwe, specifieke verblijfsdocumenten voorzien.

Eénmaal ingeschreven: hoe kan dan ik reizen binnen en buiten de Europese Unie?


Brochure voor de burgers van de Europese Unie en hun familieleden:

 • die in een Belgische gemeente zijn ingeschreven;
 • de binnen de EU of naar extra EU-bestemmingen reizen;
 • die naar België terugkeren.

Wat is inburgering?


De Vlaamse Regering engageert er zich toe te werken aan een Vlaanderen waarin alle mensen, ongeacht hun herkomst, kunnen samen-leven in diversiteit. Dit gebeurt op grond van gelijkwaardigheid en een actief, gedeeld burgerschap. Het is de bedoeling dat élke Vlaming actief aan de samenleving kan deelnemen. Inburgering is een geschikte manier om "nieuwe Vlamingen" de kans te geven om dit actief, gedeeld burgerschap op te nemen.

 

Op www.inburgering.be vindt u informatie over:

 • voor wie is inburgering bedoeld?
 • wat houdt het inburgeringstraject in?

Waar kan ik meer informatie vinden?

elektronische vreemdelingenkaart (EVK)

 

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
Dienst Vreemdelingenzaken
World Trade Center - Tower II
Antwerpsesteenweg 59B

www.dofi.fgov.be

 

Helpdesk i.v.m. stand van zaken visum kort verblijf.

www.dofi.fgov.be

 

over arbeidskaarten

over beroepskaarten: de aanvragen tot het verkrijgen, vernieuwen, wijzigen, en in geval van verlies, vervangen van een beroepskaart worden bij een ondernemersloket naar keuze ingediend.

 

Visum voor België? Op deze site vindt u tal van veelgestelde vragen en antwoorden.

www.diplomatie.be

 

vreemdelingenrecht

Contact

  • Bevolking
  • Kerkstraat 113
  • 3850 Nieuwerkerken
  • Tel: 011 48 03 60
  • Fax: 011 67 37 00
  • Email: bevolking@nieuwerkerken.be
  • Website: http://www.nieuwerkerken.be
 • Openingsuren

    Voormiddag Namiddag
  Maandag  09:00 - 12:00 
  Dinsdag 09:00 - 12:00 
  Woensdag  13:30 - 16:00
  Donderdag 09:00 - 12:00 16:00 - 19:00

   OCMW op donderdag enkel op afspraak!

  Vrijdag 09:00 - 12:00 
     
  Zaterdag GeslotenGesloten
  Zondag GeslotenGesloten  Feestdagen

  Onze diensten zijn gesloten op

  • maandag 1 januari
  • dinsdag 2 januari
  • dag van de arbeid dinsdag 1 mei
  • hemelvaart donderdag 10 mei en vrijdag 26 mei
  • pinkstermaandag 21 mei
  • woensdag 11 juli (Feest Vlaamse Gemeenschap)
  • woensdag 15 augustus (Maria Hemelvaart)
  • donderdag 1 en vrijdag 2 november (Allerheiligen en Allerzielen)
  • donderdag 15 november (feest van de dynastie)
  • dinsdag 25 en woensdag 26 december (Kerstmis en tweede kerstdag)

madiwodovrzazo
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
25/02 : Kiennamiddag
Kiennamiddag   Deuren open om 12 uur   Vvk bij ouderraadleden/in... Meer...
23/03 : Frank Vander linden solo
Frank Vander linden, stichtend lid van De Mens, maakte in 2009 een opvallend... Meer...