Leerplicht

Vanaf welke leeftijd is mijn kind leerplichtig?


Een kind wordt leerplichtig in het jaar dat het zes wordt.

 

Wanneer eindigt de leerplicht?

De leerplicht duurt in principe twaalf (school)jaren. Ze eindigt op 30 juni van het kalenderjaar waarin de leerling 18 wordt of op de 18de verjaardag. Dat is de dag waarop de jongere burgerlijk meerderjarig wordt.

 

Wat indien leerlingen niet op de lijst van de onderwijsinstellingen staan?

Elk schooljaar controleert het Ministerie van Onderwijs en Vorming of alle leerplichtige jongeren daadwerkelijk aan de leerplicht voldoen. Dit gebeurt overeenkomstig het decreet van 25 februari 1997 - Wet van 29 juni 1983. De lijst van leerplichtige jongeren wordt vergeleken met de lijsten van jongeren die ingeschreven zijn in een onderwijsinstelling, die huisonderwijs volgen, die vrijstelling van leerplicht hebben gekregen, of op een andere manier aan de leerplicht voldoen.


Aan de ouders van de leerplichtige leerlingen die op deze lijsten niet terug worden gevonden, wordt een brief gestuurd met de vraag naar bijkomende informatie. Sommige leerlingen zijn bijvoorbeeld toch nog ingeschreven in een school of verblijven in het buitenland.

 

Meer informatie?

info onderwijs

Contact

  • Burgerlijke stand
  • Kerkstraat 113
  • 3850 Nieuwerkerken
  • Tel: 011 48 03 61
  • Fax: 011 67 37 00
  • Email: burgerzaken@nieuwerkerken.be
  • Website: www.nieuwerkerken.be
 • Openingsuren

    Voormiddag Namiddag
  Maandag  09:00 - 12:00 
  Dinsdag 09:00 - 12:00 
  Woensdag  13:30 - 16:00
  Donderdag 09:00 - 12:00 16:00 - 19:00

   OCMW op donderdag enkel op afspraak!

  Vrijdag 09:00 - 12:00 
     
  Zaterdag GeslotenGesloten
  Zondag GeslotenGesloten  Feestdagen

  Onze diensten zijn gesloten op

  • maandag 1 januari
  • dinsdag 2 januari
  • dag van de arbeid dinsdag 1 mei
  • hemelvaart donderdag 10 mei en vrijdag 26 mei
  • pinkstermaandag 21 mei
  • woensdag 11 juli (Feest Vlaamse Gemeenschap)
  • woensdag 15 augustus (Maria Hemelvaart)
  • donderdag 1 en vrijdag 2 november (Allerheiligen en Allerzielen)
  • donderdag 15 november (feest van de dynastie)
  • dinsdag 25 en woensdag 26 december (Kerstmis en tweede kerstdag)

madiwodovrzazo
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31