Erkening

Wat?


Wanneer in het gezin van een ongehuwd paar een kind geboren wordt, staat de afstamming van dat kind slechts vast ten aanzien van de moeder. Om de afstamming van vaderszijde vast te stellen, moet de vader het kind erkennen. Het kind wordt dan als erfgenaam van de vader geregistreerd.

 

De erkenning kan gebeuren:

voor de geboorte;
bij de geboorteaangifte;
na de geboorte.
Er wordt dan door de burgerlijke stand een erkenningsakte opgesteld.

 

Tijdstip van erkenning?


De erkenning van het kind kan geschieden:

 

Vóór de geboorte van het kind (ouders niet gehuwd):

De ouders komen samen langs en brengen beide identiteitskaarten en het origineel zwangerschapsattest van de huisarts of gynaecoloog, met vermelding van de vermoedelijke bevallingsdatum, mee. De toestemming van de moeder is nodig.

 

Aan de toekomstige ouders wordt, als de ambtenaar van de burgerlijke stand deze akte ondertekend heeft, een afschrift van de erkenningsakte meegegeven. Dit document wordt gebruikt bij de geboorteaangifte (het volstaat dan dat één van de ouders de aangifte doet).

 

Bij de geboorteaangifte (ouders niet gehuwd):

De ouders komen samen langs en brengen beide identiteitskaarten en aangifteformulier geboorte (model I) mee. De toestemming van de moeder is nodig.

 

Na de geboorteaangifte (ouders niet gehuwd):
De ouders komen samen langs en brengen beide identiteitskaarten en een afschrift van de geboorteakte (indien het kind niet in Nieuwerkerken is geboren) mee.

Vooraleer het kind de leeftijd van 12 jaar bereikt moet enkel de moeder toestemmen. Als het kind erkend wordt in de leeftijd begrepen tussen 12 en 18 jaar moeten zowel de moeder als het kind zelf toestemmen. Als het kind meerderjarig is moet enkel het kind zelf toestemmen.

 

Complexe erkenningen?

Wanneer één van beiden of beiden gehuwd zijn of gehuwd geweest zijn, kunnen vrij ingewikkelde procedures van toepassing zijn, zoals erkenning onder voorbehoud van homologatie of erkenning met machtiging van de rechtbank.

Deze soorten van erkenning zijn te complex om hier algemeen te omschrijven. Raadpleeg de dienst burgerlijke stand om u goed te informeren!

 

Hoeveel kost het?

Aan het opmaken van een erkenningsakte zijn geen kosten verbonden.

Een uittreksel wordt gratis afgeleverd.

Contact

  • Burgerlijke stand
  • Kerkstraat 113
  • 3850 Nieuwerkerken
  • Tel: 011 48 03 61
  • Fax: 011 67 37 00
  • Email: burgerzaken@nieuwerkerken.be
  • Website: www.nieuwerkerken.be
 • Openingsuren

    Voormiddag Namiddag
  Maandag  09:00 - 12:00 
  Dinsdag 09:00 - 12:00 
  Woensdag  13:30 - 16:00
  Donderdag 09:00 - 12:00 16:00 - 19:00

   OCMW op donderdag enkel op afspraak!

  Vrijdag 09:00 - 12:00 
     
  Zaterdag GeslotenGesloten
  Zondag GeslotenGesloten  Feestdagen

  Onze diensten zijn gesloten op

  • maandag 1 januari
  • dinsdag 2 januari
  • dag van de arbeid dinsdag 1 mei
  • hemelvaart donderdag 10 mei en vrijdag 26 mei
  • pinkstermaandag 21 mei
  • woensdag 11 juli (Feest Vlaamse Gemeenschap)
  • woensdag 15 augustus (Maria Hemelvaart)
  • donderdag 1 en vrijdag 2 november (Allerheiligen en Allerzielen)
  • donderdag 15 november (feest van de dynastie)
  • dinsdag 25 en woensdag 26 december (Kerstmis en tweede kerstdag)

madiwodovrzazo
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31