Adoptie

Wat?

Adoptie is een juridische maatregel. De tussenkomst van de dienst burgerlijke stand beperkt zich tot de overschrijving van de beslissing van de rechtbank en de aanpassing van de akten.
[terug naar boven]
Wilt u een kind adopteren?
Zowel voor adopties in België als voor buitenlandse adopties is (zijn) de kandidaat-adoptant(en) verplicht de voorbereiding te volgen die door de bevoegde Gemeenschap wordt verstrekt.
Voor meer informatie kunt u zich als kandidaat-adoptant wenden tot het
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Vlaamse Centrale Autoriteit inzake adoptie
Kind en Gezin
Hallepoortlaan 27
1060 Brussel
tel. + 32 2 533 14 76 of + 32 2 533 14 77

 

Vormen van adoptie?

In België bestaan twee vormen van adoptie:
de volle adoptie
de gewone adoptie

Binnenlandse adoptie?

De adoptieprocedure verloopt via een notaris of de vrederechter. In het gemeentehuis (dienst burgerlijke stand) van uw woonplaats wordt het homologatievonnis of -arrest (dit is de goedkeuring van de rechtbank) overgeschreven en de akten aangepast. De rechtbank stuurt de nodige documenten rechtstreeks naar uw districtshuis. Hiervoor moet u zelf geen stappen ondernemen.

Buitenlandse adoptie?

Een buitenlandse adoptie moet u in België eerst laten registreren bij de Centrale Federale Autoriteit. Daarna kunt u de adoptiebeslissing in het gemeentehuis (dienst burgerlijke stand) van uw woonplaats laten overschrijven. Zeer belangrijk is dat u ook de geboorteakte van het kind laat overschrijven.
Voor de registratie door de Federale Centrale Autoriteit kunt u zich wenden tot:

Federale Overheidsdienst Justitie
Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden
Federale Centrale Autoriteit - dienst internationale adoptie
Waterloolaan 115
1000 Brussel
Tel. + 32 2 542 75 81 of
Fax + 32 2 543 71 61

Wat met documenten uit het buitenland?

Elk vreemd document bestemd voor de burgerlijke stand moet gelegaliseerd worden (uitzondering: indien een verdrag vrijstelling van legalisatie voorziet). Geactualiseerde informatie over legalisatie is steeds beschikbaar op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.
Consulaire attesten:
in België afgeleverd: moeten door de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken gelegaliseerd worden;
in het buitenland afgeleverd: moeten gelegaliseerd worden door de Belgische consul ter plaatse.

Al deze documenten moeten opgesteld zijn in het Nederlands of vergezeld zijn van een eensluidende vertaling in het Nederlands. De vertaling kan gebeuren in België door een erkende beëdigde vertaler (handtekening wordt gelegaliseerd op rechtbank van eerste aanleg) of in het buitenland door een bevoegde persoon of dienst (hier is de legalisatie eveneens noodzakelijk door de bevoegde instantie in het buitenland).

 

Hoeveel kost het?

De overschrijving van de beslissing is gratis.

 

Meer informatie?

www.kindengezin.be

Contact

  • Burgerlijke stand
  • Kerkstraat 113
  • 3850 Nieuwerkerken
  • Tel: 011 48 03 61
  • Fax: 011 67 37 00
  • Email: burgerzaken@nieuwerkerken.be
  • Website: www.nieuwerkerken.be
 • Openingsuren

    Voormiddag Namiddag
  Maandag  09:00 - 12:00 
  Dinsdag 09:00 - 12:00 
  Woensdag  13:30 - 16:00
  Donderdag 09:00 - 12:00 16:00 - 19:00

   OCMW op donderdag enkel op afspraak!

  Vrijdag 09:00 - 12:00 
     
  Zaterdag GeslotenGesloten
  Zondag GeslotenGesloten  Feestdagen

  Onze diensten zijn gesloten op

  • maandag 1 januari
  • dinsdag 2 januari
  • dag van de arbeid dinsdag 1 mei
  • hemelvaart donderdag 10 mei en vrijdag 26 mei
  • pinkstermaandag 21 mei
  • woensdag 11 juli (Feest Vlaamse Gemeenschap)
  • woensdag 15 augustus (Maria Hemelvaart)
  • donderdag 1 en vrijdag 2 november (Allerheiligen en Allerzielen)
  • donderdag 15 november (feest van de dynastie)
  • dinsdag 25 en woensdag 26 december (Kerstmis en tweede kerstdag)

madiwodovrzazo
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28