Verkiezingen 25 mei 2014

Op zondag 25 mei 2014 vinden de gelijktijdige verkiezingen plaats van het Europese parlement, de kamer van volksvertegenwoordigers en de gewest- en gemeenschapsparlementen. In onze gemeente wordt er nog traditioneel, dus met potlood, gestemd.
De stembureaus zijn open van 08.00 uur tot 14.00 uur.

In bepaalde gevallen kan je een volmacht geven aan een andere kiezer om in jouw plaats te stemmen:

1. Als je wegens ziekte of handicap zelf niet kan gaan stemmen.
Hiervoor moet je een attest van de dokter bij je volmachtformulier voegen.

2. Als je om beroeps- of dienstredenen in het buitenland verblijft.
Dan moet je een attest van je werkgever of van de overheid bij je volmachtformulier voegen.

3. Als je deel uitmaakt van het gezin van iemand die om beroeps- of dienstredenen in het buitenland verblijft.
Dan moet je een attest van je werkgever of van de overheid bij je volmachtformulier voegen.

4. Als je moet werken op de dag van de verkiezingen.
Dan moet je een attest van je werkgever bij je volmachtformulier voegen.

5. Als je zelf, of een gezinslid dat met je samenwoont, het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uitoefent.
Dan moet je een attest hebben van de burgemeester (van de gemeente waar de betrokkene in het bevolkingsregister is ingeschreven) en dit bij je volmachtformulier voegen.

 

6. Als je in een strafinrichting (gevangenis …) verblijft.

Dan moet je een attest van de directie van de strafinrichting bij je volmachtformulier voegen.

7. Als je geloofsovertuiging je niet toestaat om te gaan stemmen.
Dan moet je een attest, dat is afgegeven door de religieuze overheid bij je volmachtformulier voegen.

8. Als je student bent en je om studieredenen niet kan gaan stemmen.
Dan moet je een attest van de directie van de onderwijsinstelling bij je volmachtformulier voegen.

9. Als je op vakantie bent in het buitenland.
Hiervoor dien je bewijsstukken voor te leggen van je vakantie aan de burgemeester (bv. factuur reisbureau, vliegtuigticket, …). Aan de hand hiervan krijg je een attest, dat samen met de voorgelegde bewijsstukken, bij je volmachtformulier gevoegd moet worden.

 

Het volmachtformulier kan je gratis verkrijgen aan het onthaal van het sociaal huis, Kerkstraat 113, 3850 Nieuwerkerken of hier downloaden
Het formulier moet worden ondertekend door de volmachtgever (= degene die de volmacht geeft) en de gemachtigde (= degene die in iemand anders zijn plaats gaat stemmen).

De gevolmachtigde moet in het stembureau van de volmachtgever gaan stemmen.

Hij of zij moet dan volgende formulieren voorleggen:

- het volmachtformulier met het bijhorend attest

- de oproepingsbrief van de volmachtgever

- de eigen oproepingsbrief

- de eigen identiteitskaart.

Let op: iedere gevolmachtigde mag slechts één volmacht hebben.

Info: Kizzy Vandezande, tel. 011-48 03 64

madiwodovrzazo
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
25/02 : Kiennamiddag
Kiennamiddag   Deuren open om 12 uur   Vvk bij ouderraadleden/in... Meer...
23/03 : Frank Vander linden solo
Frank Vander linden, stichtend lid van De Mens, maakte in 2009 een opvallend... Meer...