gas (sociaal tarief voor gas en elektriciteit)

Wat is het sociaal tarief voor gas en elektriciteit?

Het sociaal tarief voor gas en elektriciteit is een tarief waar alles is inbegrepen, behalve de taksen.

Je betaalt dus:

 • een vaste kilowatt/uurprijs (kWh);
 • geen abonnementskosten.

De prijzen zijn geldig voor 6 maanden. Tweemaal per jaar (in februari en in augustus) herberekent de overheid de prijs.


Wie kan het sociaal tarief voor gas en elektriciteit aanvragen?

Je kan het sociaal tarief alleen aanvragen als jij of iemand die bij je inwoont een van deze tegemoetkomingen krijgt:

 • een leefloon van OCMW Nieuwerkerken;
 • een gewaarborgd inkomen voor bejaarden of een inkomensgarantie voor ouderen;
 • een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden;
 • een tegemoetkoming aan gehandicapten als gevolg van een blijvende arbeidsongeschiktheid of een invaliditeit van minstens 65 %;
 • een inkomensvervangende tegemoetkoming aan gehandicapten;
 • een integratietegemoetkoming aan gehandicapten behorend tot de categorie II, III of IV;
 • een tegemoetkoming voor hulp van derden.

Bovendien geniet elk gezin in Vlaanderen van een gratis hoeveelheid elektriciteit per jaar.
Je krijgt een vaste minimumhoeveelheid van 100 kWh per gezin en 100 kWh gratis extra per gezinslid.

Is het sociaal tarief het voordeligste tarief?

Het sociaal tarief biedt in principe het voordeligste tarief op de markt. Het is bij alle energie-leveranciers hetzelfde.

Wat moet je doen om het sociaal tarief te krijgen?

Kom je in aanmerking voor het sociaal tarief? Vraag een attest aan OCMW Nieuwerkerken of aan de dienst die je tegemoetkoming uitbetaalt. 
Stuur het attest naar je energieleverancier. Het adres vind je op je energiefactuur.

 

Nuttige adressen

Attesten van OCMW Nieuwerkerken


Je kan een attest vragen aan je maatschappelijk werker van het OCMW van Nieuwerkerken. Je krijgt hier ook meer info over het sociaal tarief voor gas en elektriciteit.

 

Attesten van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid


FOD Sociale Zekerheid

Directie-generaal Personen met een handicap.

Administratief Centrum Kruidtuin

Finance Tower

Kruidtuinlaan 50, bus 150

1000 Brussel
handicap@minsoc.fed.be

 

Tel : 0800 987 99. Fax: 02 509 81 85

Attesten van de Rijksdienst voor Pensioenen
Zuidertoren

1060 BRUSSEL 

contactcenter.nl@rvp.fgov.be

 


Tel: 0800 50256. Fax : 02 529 21 67

Contact

  • Sociale dienst
  • Kerkstraat 113
  • 3850 Nieuwerkerken
  • Tel: 011 88 87 70
  • Fax: 011 67 37 00
  • Email: ocmw@nieuwerkerken.be
  • Website: http://www.nieuwerkerken.be/ocmw
 • Openingsuren

    Voormiddag Namiddag
  Maandag
   09:00 - 12:00 
  Dinsdag 09:00 - 12:00 
  Woensdag  13:30 - 16:00
  Donderdag
   09:00 - 12:00 (enkel op afspraak)
   16:00 - 19:00 (enkel op afspraak)
  Vrijdag
   09:00 - 12:00 
     
  Zaterdag
   GeslotenGesloten
  Zondag
   GeslotenGesloten

  Feestdagen

  Onze diensten zijn gesloten op

  • maandag 1 januari
  • dinsdag 2 januari
  • dag van de arbeid dinsdag 1 mei
  • hemelvaart donderdag 10 mei en vrijdag 26 mei
  • pinkstermaandag 21 mei
  • woensdag 11 juli (Feest Vlaamse Gemeenschap)
  • woensdag 15 augustus (Maria Hemelvaart)
  • donderdag 1 en vrijdag 2 november (Allerheiligen en Allerzielen)
  • donderdag 15 november (feest van de dynastie)
  • dinsdag 25 en woensdag 26 december (Kerstmis en tweede kerstdag)

madiwodovrzazo
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31