Verwarmingstoelage 2016

Mensen die vanaf 1 januari 2016 huisbrandolie aankopen, kunnen opnieuw een verwarmingstoelage verkrijgen.

De verwarmingsperiode loopt van 01 januari 2016 tot en met 31 december 2016.
Per gezin kan er per jaar tussengekomen worden voor 1.500 liter brandstof.
Voor maximum 1500 liter brandstof in bulk ontvangt men een toelage tussen de 210 en de 300 euro, afhankelijk van de aankoopprijs van de brandstof.
Voor personen die zich verwarmen met aan de pomp gekochte mazout of lamppetroleum heeft het Fonds een forfaitaire tussenkomst voorzien van 210 euro. Eén aankoopbewijs volstaat om recht te hebben op de forfaitaire toelage.


OVER WELKE BRANDSTOF GAAT HET ?

Het gaat om :
- huisbrandolie
- verwarmingspetroleum (type c)
- bulkpropaangas Niet voor : - aardgas via aansluiting op het stadsdistributienet
- propaangas en butaangas in flessen

 

WIE KAN EEN BEROEP DOEN OP DEZE FINANCIËLE TUSSENKOMST ?

 

CATEGORIE 1 : Personen met recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering (WIGW of OMNIO)

CATEGORIE 2 : Personen met een laag inkomen.
Het jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen is lager of gelijk aan € 17.649,88 verhoogd met € 3.267,47 per persoon ten laste. Er wordt hierbij rekening gehouden met het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen (x3) van de onroerende goederen buiten de gezinswoning.
CATEGORIE 3 : Personen met schuldoverlast.
Dit zijn personen met een schuldbemiddeling in het kader van de wet op het consumentenkrediet of een collectieve schuldenregeling én die de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.


HOE VRAAGT U DE TOELAGE AAN ?
Binnen de 60 kalenderdagen na de leveringsdatum moet je bij het OCMW uw aanvraag indienen.

Het OCMW zal je volgende documenten vragen:

In ieder geval de leveringsfactuur. Indien je in een gebouw met meerdere appartementen
woont, vraag je aan de eigenaar of beheerder van het gebouw een kopie van de factuur en een attest met vermelding van het aantal appartementen waarop de factuur betrekking heeft.

 

Indien je behoort tot categorie 1 :
- je identiteitskaart
- op vraag van het OCMW, het bewijs van het gezinsinkomen (het meest recente
aanslagbiljet, de meest recente loonfiche, het meest recente attest van een ontvangen sociale uitkering..).

 

Indien je behoort tot categorie 2 :
- je identiteitskaart
- op vraag van het OCMW, het bewijs van het gezinsinkomen (het meest recente
aanslagbiljet, de meest recente loonfiche, het meest recente attest van een ontvangen sociale uitkering..).

 

Indien je behoort tot categorie 3 :
de beslissing van toelaatbaarheid van de collectieve schuldenregeling of een attest van
de persoon die de schuldbemiddeling verricht.

 

Meer info: klik hier

Contact

  • OCMW Nieuwerkerken
  • Kerkstraat 113
  • 3850 Nieuwerkerken
  • Tel: 011 88 87 70
  • Fax: 011 67 37 00
  • Email: ocmw@nieuwerkerken.be
  • Website: http://www.nieuwerkerken.be/ocmw
 • Openingsuren

    Voormiddag Namiddag
  Maandag  09:00 - 12:00 
  Dinsdag 09:00 - 12:00 
  Woensdag  13:30 - 16:00
  Donderdag 09:00 - 12:00 16:00 - 19:00

   OCMW op donderdag enkel op afspraak!

  Vrijdag 09:00 - 12:00 
     
  Zaterdag GeslotenGesloten
  Zondag GeslotenGesloten

  Feestdagen

  Onze diensten zijn gesloten op

  • maandag 1 januari
  • dinsdag 2 januari
  • dag van de arbeid dinsdag 1 mei
  • hemelvaart donderdag 10 mei en vrijdag 26 mei
  • pinkstermaandag 21 mei
  • woensdag 11 juli (Feest Vlaamse Gemeenschap)
  • woensdag 15 augustus (Maria Hemelvaart)
  • donderdag 1 en vrijdag 2 november (Allerheiligen en Allerzielen)
  • donderdag 15 november (feest van de dynastie)
  • dinsdag 25 en woensdag 26 december (Kerstmis en tweede kerstdag)

madiwodovrzazo
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31