leefloon

Wie niet of over onvoldoende inkomsten beschikt (bijvoorbeeld loon uit arbeid, ziektevergoeding, werkloosheidsuitkering …) heeft recht op een financiële uitkering (leefloon). Deze uitkering kan je aanvragen bij de OCMW.

Maar niet iedereen kan aanspraak maken op leefloon.

Voorwaarden

 1. Nationaliteit

  Je bent:
  • Belg, staatloze, erkende politiek vluchteling, onderdaan van een lidstaat van de EU, vreemdeling ingeschreven in het bevolkingsregister.

 2. Leeftijd

  Je bent:
  • Ouder dan 18 jaar of
  • Jonger dan 18 jaar én:
   • Ontvoogd door huwelijk;
   • Zwanger;
   • Kinderen ten laste.

 3. Verblijfplaats

  Je verblijft gewoonlijk en permanent op het grondgebied van Nieuwerkerken.

 4. Rechten laten gelden op uitkeringen 

  Je moet ook je uitkeringen aanvragen waar je volgens de Belgische of buitenlandse wetgeving recht op hebt. Deze uitkeringen zijn bijvoorbeeld sociale uitkeringen (ziektevergoeding, werkloosheidsuitkering, tegemoetkoming aan gehandicapten (TAG) …)

 5. Werkbereid

  Tenzij dit om gezondheids- of billijkheidsredenen niet kan.

Welke documenten moet je meenemen?

Als je een document niet onmiddellijk vindt, wacht dan niet langer en stap best zo snel mogelijk naar het sociaal centrum.

 • Personalia 

  • Kopie van de identiteitskaart van de aanvrager (als de aanvrager gehuwd is / samenwonend moet de partner ook mee naar het sociaal centrum komen).

 • Overzicht inkomsten 

  • Kinderbijslag (strookje / bankrekeninguittreksel)
  • Loon (loonfiches van de laatste 3 maanden)
  • Werkloosheidsuitkering (attest van de vakbond / hulpkas met vermelding dagbedrag)
  • Pensioen (strookje / bankrekeninguittreksel)
  • Ziektevergoeding (strookje / bankrekeninguittreksel)
  • Uitkering van het FOD sociale zekerheid: inkomensvervangende - en integratietegemoetkoming, hulp aan derden
  • Onderhoudsgeld (kopie vonnis en stortingsbewijs alimentatie voor aanvrager of kinderen)
  • Spaargelden (spaarboekje …)
  • Eigendom: bewijs van het kadastraal inkomen (attest Vlaamse Gemeenschap, Bauwensplaats 13 te 9300 Aalst)

 • Allerlei 

  • Inschrijving VDAB als werkzoekende
  • Huurcontract en betalingsbewijs huishuur
  • Ziekenfondsboekje: SIS-kaart en klevertje mutualiteit
  • Bankrekeninguittreksel van de laatste 3 maanden
  • Beslissing RVA : indien schorsing werkloosheidsuitkering
  • Alle andere informatie die belangrijk is voor de aanvraag

Contact

  • Sociale dienst
  • Kerkstraat 113
  • 3850 Nieuwerkerken
  • Tel: 011 88 87 70
  • Fax: 011 67 37 00
  • Email: ocmw@nieuwerkerken.be
  • Website: http://www.nieuwerkerken.be/ocmw
 • Openingsuren

    Voormiddag Namiddag
  Maandag
   09:00 - 12:00 
  Dinsdag 09:00 - 12:00 
  Woensdag  13:30 - 16:00
  Donderdag
   09:00 - 12:00 (enkel op afspraak)
   16:00 - 19:00 (enkel op afspraak)
  Vrijdag
   09:00 - 12:00 
     
  Zaterdag
   GeslotenGesloten
  Zondag
   GeslotenGesloten

  Feestdagen

  Onze diensten zijn gesloten op

  • maandag 1 januari
  • dinsdag 2 januari
  • dag van de arbeid dinsdag 1 mei
  • hemelvaart donderdag 10 mei en vrijdag 26 mei
  • pinkstermaandag 21 mei
  • woensdag 11 juli (Feest Vlaamse Gemeenschap)
  • woensdag 15 augustus (Maria Hemelvaart)
  • donderdag 1 en vrijdag 2 november (Allerheiligen en Allerzielen)
  • donderdag 15 november (feest van de dynastie)
  • dinsdag 25 en woensdag 26 december (Kerstmis en tweede kerstdag)

madiwodovrzazo
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31