juridische dienst

Op het OCMW kunnen inwoners terecht voor kosteloos juridisch advies en voor juridische bijstand.
Met welke vragen kan je tijdens de zitdagen terecht?


Juridisch advies

 

Iedereen kan tijdens de zitdag anoniem terecht voor een oriënterend juridisch advies. Dit advies is gratis: er wordt niet naar uw inkomsten gevraagd.
In het vakjargon wordt deze dienstverlening "juridische eerstelijnsbijstand" genoemd.


Enkele voorbeelden:

 • Wat kan ik (nog) ondernemen in mijn situatie?
 • Is het nodig om in mijn geval een advocaat onder de arm te nemen?
 • Moet ik aanwezig zijn op de zitting?


Juridische tweedelijnsbijstand (vroegere pro-deo regeling).


Wie voor zijn probleem bijstand nodig heeft van een advocaat kan een aanvraag doen tot kosteloze juridische bijstand. Tot voor kort moest men hiervoor een aanvraagformulier bij de Politie laten invullen: dit is thans niet meer nodig.
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen volledige kosteloze en gedeeltelijke kosteloze juridische bijstand: dit wordt bepaald aan de hand van een onderzoek van inkomsten en van uitzonderlijke uitgaven. Hiervoor dienen bij de aanvraag recente bewijsstukken worden voorgelegd.
Sommige categorieën van personen hebben automatisch recht (zonder inkomstenonderzoek) op volledige kosteloze bijstand. Enkele voorbeelden: personen die een gewaarborgd inkomen voor bejaarden ontvangen, gerechtigden op leefloon, minderjarigen ... ( een volledige lijst is te bekomen op het OCMW).

Waar en wanneer vindt deze zitdagen plaats:
 
U kan, zonder voorafgaande afspraak, terecht op elke dinsdag van 9.00 uur tot 12.00 uur op het OCMW van Nieuwerkerken. Of telefonisch op afspraak op dinsdag namiddag.

Buiten de zitdagen, kan u eveneens terecht:

 • voor juridische eerstelijnsbijstand: Justitiehuis, Maagdendries 3, Hasselt (tel 011 29 50 40):elke dinsdag en vrijdag van 11.30 tot 13 uur, elke woensdag en donderdag van 16.30 tot 17.30 uur
 • voor juridische tweedelijnsbijstand ( vroegere pro-deo): Bureau voor Juridische Bijstand, Gerechtshof, Havermarkt Hasselt (tel 011/22 24 99):
  elke werkdag van 10 uur tot 12.30 uur


Voor meer informatie:
http://www.juridischebijstand.be/

Contact

  • Sociale dienst
  • Kerkstraat 113
  • 3850 Nieuwerkerken
  • Tel: 011 88 87 70
  • Fax: 011 67 37 00
  • Email: ocmw@nieuwerkerken.be
  • Website: http://www.nieuwerkerken.be/ocmw
 • Openingsuren

    Voormiddag Namiddag
  Maandag
   09:00 - 12:00 
  Dinsdag 09:00 - 12:00 
  Woensdag  13:30 - 16:00
  Donderdag
   09:00 - 12:00 (enkel op afspraak)
   16:00 - 19:00 (enkel op afspraak)
  Vrijdag
   09:00 - 12:00 
     
  Zaterdag
   GeslotenGesloten
  Zondag
   GeslotenGesloten

  Feestdagen

  Onze diensten zijn gesloten op

  • maandag 1 januari
  • dinsdag 2 januari
  • dag van de arbeid dinsdag 1 mei
  • hemelvaart donderdag 10 mei en vrijdag 26 mei
  • pinkstermaandag 21 mei
  • woensdag 11 juli (Feest Vlaamse Gemeenschap)
  • woensdag 15 augustus (Maria Hemelvaart)
  • donderdag 1 en vrijdag 2 november (Allerheiligen en Allerzielen)
  • donderdag 15 november (feest van de dynastie)
  • dinsdag 25 en woensdag 26 december (Kerstmis en tweede kerstdag)

madiwodovrzazo
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28