Ratten en muizen, laat ze niet bij u huizen!

Ratten en muizen ervaren we als een probleem wanneer we ze op ons eigendom of in onze woning opmerken. We reageren vaak met afkeer en angst, want instinctief voelen we aan dat ratten en muizen ons kunnen schaden. En die schade kan inderdaad aanzienlijk zijn: vervuiling van producten en voedselvoorraden door urine en uitwerpselen, knaagschade aan elektriciteitskabels, isolatie, producten, voeding, vraat aan (landbouw)gewassen, graafschade aan grachten en dijken, onder vloeren, ...

 

Ratten kunnen ziekten overbrengen op de mens via urine, uitwerpselen of contact: oa paratyfus, toxoplasmose, leptospirose, ... Ze kunnen ook drager zijn van verschillende dierenziekten zoals varkenspest, pseudovogelpest e.a. Daarom is de bestrijding van ratten en muizen verplicht door de wetgever. In het koninklijk besluit van 19 november 1987 bepaalt artikel 45 dat “zodra de verantwoordelijke vaststelt dat zich op zijn goederen ratten bevinden, hij onmiddellijk voor de verdelging ervan moet zorgen”.

 

De verantwoordelijke kan zijn: eigenaar, huurder, gebruiker, publiek- of privaatrechterlijk persoon. Zo is de gemeentelijke overheid zelf verantwoordelijk voor de bestrijding op gebieden/goederen in eigendom of waar zij als openbare dienst verantwoordelijkheid voor draagt (vb. waterlopen, grachten, rioleringen, bermen…gebouwen). En de inwoners van de gemeente zijn zelf verantwoordelijk voor de verdelging  op hun eigen terrein.

Vermits deze ongewenste bezoekers zich het hele jaar door voortplanten, is het van belang ze zo snel mogelijk te bestrijden. Sedert jaren heeft uw gemeentebestuur deze bestrijding vergemakkelijkt door ratten –en muizenvergif te bedelen en te ondersteunen met daarvoor aangesteld personeel, gekend als ‘de rattenvanger’. Vanaf begin 2015 heroriënteren we deze ondersteuning zodat ze meer efficiënt en effectief wordt ingezet. De beschikbare middelen en mensen worden in het vervolg vooral aangewend voor de bestrijding, die met de gemeentelijke verantwoordelijkheid te maken heeft: langs waterlopen, in het rioleringenstelsel, in en rond gemeentelijke gebouwen en terreinen e.d.m. Op private terreinen van inwoners wordt de burger ‘geresponsabiliseerd’, d.w.z. weer meer zelf verantwoordelijk voor de bestrijding. Vandaar zijn een aantal wijzigingen in de aanpak van de bestrijding van kracht geworden vanaf 1 januari 2015:
-de gratis bedeling van muizenvergif aan het onthaal in het sociaal huis is definitief stopgezet.
-focus op de verplichting om op ‘eigen gemeentelijke terreinen’ ratten (bruine en zwarte) en muizen te bestrijden.

Inwoners kunnen nog ondersteuning vragen bij rattenproblemen. Echter, in geen geval zal rattenvergif nog zomaar afgeleverd worden op eenvoudige vraag van inwoners bij personeel van de technische dienst. Volgende stappen moeten in acht genomen worden:
-het rattenprobleem moet gemeld worden bij de gemeentelijke milieudienst, die de melding registreert en doorgeeft  aan het hoofd van de technische dienst;
-het hoofd van de TD geeft de aangestelde rattenbestrijders de opdracht om ter plaatse te onderzoeken in hoeverre het gemelde probleem verwant is aan de nabijheid van een waterloop, riolering, gemeentelijke onderneming, gebouw of dergelijke, waar de gemeente verantwoordelijk is voor de bestrijding;
-de rattenbestrijder kiest de juiste vorm van bestrijding en brengt die zelf op de nodige plaatsen aan; naargelang de omstandigheden kan dat zijn: gifblokken in buizen in natte plaatsen, met vergif gedrenkte graantjes in droge ruimtes, zo nuttig of nodig klemmen zetten;   
-ingeval geoordeeld wordt dat het om een zuiver particulier probleem gaat, is het eventueel mogelijk dat de rattenbestrijder rattenvergif of klemmen aanbrengt met de mededeling aan de aanvrager dat hij/zij zelf in het vervolg de bestrijding verder moet zetten.

Wat kan u zelf doen om een ratten- en/of muizenprobleem te voorkomen of op te lossen?
-Hou ratten en muizen uit je huis! Vuistregel: geef ze geen voedsel, drinkwater of onderdak. 
Maak gaten dicht, scherm verluchtingskokers af met gaas, sluit voedsel goed af, vermijd lekkende kranen, plasjes, putjes,… en ruim op rond vuilnisbakken, in en rond gebouwen.
-Voorkom ideale nest- en schuilplaatsen, vermijd dichte begroeiing, houtstapels, edm rond gebouwen.
-Geef uw huisdieren, pluimvee, konijnen, enz. niet teveel eten en voed ze op bepaalde tijden, vb. kippen als je ze daarmee binnenlokt in hun hok; buiten de etensmomenten berg je het voedsel in gesloten containers.
-Op de composthoop hoort geen gekookt eten of vlees want dat trekt net muizen en ratten aan.
-Laat 's nachts licht branden: ratten en muizen hebben pleinvrees;
-Koop hond of kat en laat ze jagen !
-De klassieke muizen- of rattenvallen zijn ideaal om te ontdekken of er ongedierte in je huis zit of niet. Let wel op: een val is niet altijd geschikt voor het vangen van grotere populaties: zodra een 1ste dier wordt gevangen en/of sterft, zal de rest heel wantrouwig zijn.
-Giflokaas moet regelmatig ververst worden en mag nooit volledig uitgetput raken. Ruim steeds zo snel mogelijk vergiftigde kadavers op. Varkens, katten…kunnen vergiftigd worden door ze op te eten.
-Hou het veilig voor kinderen en huisdieren: leg het vergif niet open en bloot, maar in een voederdoos, eventueel met slot. Er bestaan ook ecologische alternatieven die zonder gif werken: gifvrije lijmvallen of graantjes op basis van plantaardig materiaal. Vallen en klemmen bestaan in vele soorten. Bevuil de klem niet met mensengeur. Wrijf uw handen in met aarde of draag handschoenen.

 

Enkele tips leenden we van een paar websites waarop je nog veel meer kan lezen:
Dierengezondheidszorg Vlaanderen:

www.dgz.be/muizen-en-ratten-voorkomen-en-bestrijden.
www.zonderisgezonder.be/bestrijdingsgids/ongewenste-dieren/ratten; http://www.avevewinkels.be/nl/tuin/slim-tuinieren/ziektes-en-of-problemen/ongedierte/;
www.devalkenier.be/bestrijding.html

 

Bij de milieudienst kan je de brochure van de Provincie Limburg verkrijgen “Bestrijding van de bruine rat”

Contact

  • Milieudienst
  • Kerkstraat 113
  • 3850 Nieuwerkerken
  • Tel: 011 48 03 76
  • Fax: 011 67 37 00
  • Email: milieu@nieuwerkerken.be
  • Website: http://www.nieuwerkerken.be
 • Openingsuren

    Voormiddag Namiddag
  Maandag  09:00 - 12:00 
  Dinsdag 09:00 - 12:00 
  Woensdag  13:30 - 16:00
  Donderdag 09:00 - 12:00 16:00 - 19:00

   OCMW op donderdag enkel op afspraak!

  Vrijdag 09:00 - 12:00 
     
  Zaterdag GeslotenGesloten
  Zondag GeslotenGesloten  Feestdagen

  Onze diensten zijn gesloten op

  • maandag 1 januari
  • dinsdag 2 januari
  • dag van de arbeid dinsdag 1 mei
  • hemelvaart donderdag 10 mei en vrijdag 26 mei
  • pinkstermaandag 21 mei
  • woensdag 11 juli (Feest Vlaamse Gemeenschap)
  • woensdag 15 augustus (Maria Hemelvaart)
  • donderdag 1 en vrijdag 2 november (Allerheiligen en Allerzielen)
  • donderdag 15 november (feest van de dynastie)
  • dinsdag 25 en woensdag 26 december (Kerstmis en tweede kerstdag)

madiwodovrzazo
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28