Euthanasie: registratie wilsverklaring

Wat is euthanasie?

Dit is een schriftelijke wilsverklaring van iemand die, ingeval hij wilsonbekwaam zou zijn, wil dat een arts euthanasie toepast volgens de wettelijke voorwaarden. Een arts die euthanasie toepast op basis van een wilsverklaring, moet eerst vaststellen dat:

 • de patiënt lijdt aan een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening;
 • de patiënt niet meer bij bewustzijn is;
 • en deze toestand volgens de stand van de wetenschap onomkeerbaar is.

 

Euthanasie is geen recht. Als u een euthanasieaanvraag indient, betekent dit niet automatisch dat u die zal krijgen. Zelfs als alle wettelijke voorwaarden vervuld zijn, is de arts vrij om euthanasie toe te passen of te weigeren. Als hij weigert, dan is hij verplicht om de patiënt of de eventuele vertrouwenspersoon daarvan op de hoogte te brengen en de reden van zijn keuze toe te lichten. De patiënt kan dan bij een andere arts euthanasie aanvragen.

Wie kan een wilsverklaring laten registeren?

Elke meerderjarige inwoner van Nieuwerkerken die een rijksregisternummer heeft, kan de wil tot euthanasie laten registreren op de dienst bevolking.

Hoe kan ik een wilsverklaring laten registeren?

Vul het aanvraagformulier volledig en duidelijk leesbaar in en onderteken dit. Je laat de verklaring ook ondertekenen door twee meerderjarige getuigen, van wie er minstens één geen materieel belang heeft bij uw overlijden. Eén getuige mag dus geen familielid zijn. Als je wil, kan je ook één of meerdere vertrouwenspersonen kiezen. Deze mag geen arts of verplegend personeel zijn. Ook de vertrouwensperso(o)n(en) moet(en) jouw verklaring ondertekenen. Een vertrouwenspersoon heeft de taak om de behandelende arts op de hoogte te brengen van jouw wilsverklaring.

Bezorg dan dit volledig ingevulde formulier aan de dienst bevolking zodat je gegevens geregistreerd kunnen worden.

Hiervoor maak je best even een afspraak met Kizzy Vandezande op 011/48 03 64.

Waar kan ik een aangifteformulier bekomen?

U kan een blanco aangifteformulier krijgen op de dienst bevolking. U kan het formulier ook hier downloaden.

Hoelang is mijn wilsverklaring geldig?

De verklaring is vijf jaar geldig vanaf de datum van ondertekening en kan op ieder moment worden herzien of ingetrokken.

Je moet er dus zelf aan denken dat je deze verklaring na vijf jaar hernieuwt. Dit doe je op dezelfde manier als bij de eerste wilsverklaring: een nieuwe verklaring op papier, en een nieuwe registratie bij het gemeentebestuur.

Waar wordt mijn wilsverklaring van euthanasie bewaard?

De wilsverklaring wordt in de gegevensbank van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu geregistreerd. De ambtenaar van de dienst bevolking zal uw verklaring registeren via de beveiligde webtoepassing "Euthanasie", bereikbaar via het Portaal van de Sociale Zekerheid. De gegevens worden gecontroleerd door het Rijksregister. Zodra uw wilsverklaring is geregistreerd ontvangt u een ontvangstbewijs.

Artsen hebben toegang tot de webapplicatie waarin deze wilsverklaringen geregistreerd zijn.

Let wel op: een wilsverklaring is niet dwingend: geen enkele arts kan worden verplicht om euthanasie uit te voeren.

 

Waarom een wilsverklaring inzake euthanasie registreren?

Als u uw wilsverklaring laat registreren, zijn de artsen snel op de hoogte van het bestaan van een wilsverklaring. Indien u uw wilsverklaring niet wil laten registreren, moet u er zelf voor zorgen dat deze bekend is. U kunt in uw wilsklaring een of meerdere vertrouwenspersonen aanwijzen. Deze vertrouwenspersonen moeten dan zelf uw behandelende arts verwittigen dat u een wilsverklaring heeft.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact

  • Bevolking
  • Kerkstraat 113
  • 3850 Nieuwerkerken
  • Tel: 011 48 03 60
  • Fax: 011 67 37 00
  • Email: bevolking@nieuwerkerken.be
  • Website: http://www.nieuwerkerken.be
 • Openingsuren

    Voormiddag Namiddag
  Maandag  09:00 - 12:00 
  Dinsdag 09:00 - 12:00 
  Woensdag  13:30 - 16:00
  Donderdag 09:00 - 12:00 16:00 - 19:00

   OCMW op donderdag enkel op afspraak!

  Vrijdag 09:00 - 12:00 
     
  Zaterdag GeslotenGesloten
  Zondag GeslotenGesloten  Feestdagen

  Onze diensten zijn gesloten op

  • maandag 1 januari
  • dinsdag 2 januari
  • dag van de arbeid dinsdag 1 mei
  • hemelvaart donderdag 10 mei en vrijdag 26 mei
  • pinkstermaandag 21 mei
  • woensdag 11 juli (Feest Vlaamse Gemeenschap)
  • woensdag 15 augustus (Maria Hemelvaart)
  • donderdag 1 en vrijdag 2 november (Allerheiligen en Allerzielen)
  • donderdag 15 november (feest van de dynastie)
  • dinsdag 25 en woensdag 26 december (Kerstmis en tweede kerstdag)

madiwodovrzazo
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
25/02 : Kiennamiddag
Kiennamiddag   Deuren open om 12 uur   Vvk bij ouderraadleden/in... Meer...
23/03 : Frank Vander linden solo
Frank Vander linden, stichtend lid van De Mens, maakte in 2009 een opvallend... Meer...