Erfrechtverklaring

Vroeger

Vroeger werd de bankrekening van de overledene geblokkeerd tot er meer duidelijkheid was over wie de erfenis toekomt. Om de rekening volledig te deblokkeren moesten de nabestaanden één van de volgende documenten voorleggen:

 • een erfrechtverklaring (opgemaakt door de gemeente)
 • een attest van erfopvolging (opgemaakt door de notaris)
 • een akte van bekendheid (opgemaakt door de vrederechter)

Deze procedure leidde in het verleden, vooral bij een onverwacht overlijden, soms tot schrijnende situaties.

Nieuwe regeling

Sinds 31 augustus 2009 worden rekeningen van een overledene en zijn of haar partner niet langer geblokkeerd. De langstlevende kan tot de helft van het bedrag dat op alle rekeningen samen staat, vrij afhalen, weliswaar tot een plafond van 5 000 euro.

Opgelet: de banken controleren niet of je al dan niet 5 000 euro afhaalt. Wie meer dan 5 000 euro afhaalt, is verplicht de erfenis te aanvaarden, ook al bestaat die alleen uit schulden. Ook vervalt automatisch de mogelijkheid om de erfenis 'onder voorbehoud van boedelbeschrijving' te aanvaarden. Andere erfgenamen kunnen bovendien eisen dat het teveel afgehaalde bedrag van de erfenis van de partner wordt afgetrokken.

Afschaffing erfrechtverklaring

De vroegere 'erfrechtverklaring' ondertekend door het gemeentebestuur en de 'akte van bekendheid' opgemaakt door de vrederechter zijn dus niet meer nodig voor de deblokkering van een rekening. (wetswijziging sedert 29 mei 2009)

Akte of attest van erfopvolging

Indien je om een bepaalde reden een document moet voorleggen omtrent de erfopvolging kan je dit nog steeds laten opmaken door een notaris of een ontvanger van een registratiekantoor.

Opgelet: in sommige gevallen is enkel de notaris bevoegd. Voor jouw persoonlijke situatie vraag je dus best advies.

Meer informatie?

http://www.notaris.be

http://fiscus.fgov.be/Interfakrednl/Vragen/comptes/comptes.htm

Contact

  • Bevolking
  • Kerkstraat 113
  • 3850 Nieuwerkerken
  • Tel: 011 48 03 60
  • Fax: 011 67 37 00
  • Email: bevolking@nieuwerkerken.be
  • Website: http://www.nieuwerkerken.be
 • Openingsuren

    Voormiddag Namiddag
  Maandag  09:00 - 12:00 
  Dinsdag 09:00 - 12:00 
  Woensdag  13:30 - 16:00
  Donderdag 09:00 - 12:00 16:00 - 19:00

   OCMW op donderdag enkel op afspraak!

  Vrijdag 09:00 - 12:00 
     
  Zaterdag GeslotenGesloten
  Zondag GeslotenGesloten  Feestdagen

  Onze diensten zijn gesloten op

  • maandag 1 januari
  • dinsdag 2 januari
  • dag van de arbeid dinsdag 1 mei
  • hemelvaart donderdag 10 mei en vrijdag 26 mei
  • pinkstermaandag 21 mei
  • woensdag 11 juli (Feest Vlaamse Gemeenschap)
  • woensdag 15 augustus (Maria Hemelvaart)
  • donderdag 1 en vrijdag 2 november (Allerheiligen en Allerzielen)
  • donderdag 15 november (feest van de dynastie)
  • dinsdag 25 en woensdag 26 december (Kerstmis en tweede kerstdag)

madiwodovrzazo
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31