Belasting op de afgifte van administratieve stukken inzake bevolking


De burgemeester

 

ingevolge toepassing van artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet, brengt ter kennis van het publiek dat de gemeenteraad in zitting van 14 december 2017 het volgende belastingreglement  heeft aangenomen:

 

Dit reglement ligt ter inzage voor het publiek bij de dienst burgerzaken in het sociaal huis tijdens de openingsuren.

Gepubliceerd op : 21-12-2017

madiwodovrzazo
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31