Tijdelijk politiereglement kerstmarkt


De burgemeester

 

ingevolge toepassing van artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet, brengt ter kennis van het publiek dat het schepencollege in zitting van 5 december 2017 het volgende tijdelijk politiereglement heeft aangenomen:

 

Dit reglement ligt ter inzage voor het publiek bij de technische dienst administratie in het sociaal huis tijdens de openingsuren.

Gepubliceerd op : 08-12-2017

madiwodovrzazo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31