Bekendmaking

 

De burgemeester

 

 

 

In overeenstemming met artikel 10 van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juli 1997 tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, ligt het uittreksel - inventaris geregistreerde onroerende goederen (leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimte) ter inzage van 20 september 2017 tot en met 20 oktober 2017 in het gemeentehuis van de gemeente Nieuwerkerken - Kerkstraat 113, 3850 Nieuwerkerken tijdens de openingsuren.

Iedere derde kan in overeenstemming met artikel 11 van bovengenoemd besluit binnen 30 kalenderdagen, nadat is bekendgemaakt dat het uittrekstel ter inzage ligt, via een aangetekende brief een bezwaarschrift indienen bij de Vlaamse Regering indien hij of zij van oordeel is dat een bedrijfsruimte in de gemeente ten onrechte niet werd geregistreerd.


Het bezwaarschrift dient gericht te worden aan de Vlaamse minister, bevoegd voor de ruimtelijke ordening, per adres:

Vlaamse Regering

Departement Omgeving - Leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten

Koning Albert ll-laan 20 bus 8

1000 Brussel

Gepubliceerd op : 19-09-2017

madiwodovrzazo
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
25/02 : Kiennamiddag
Kiennamiddag   Deuren open om 12 uur   Vvk bij ouderraadleden/in... Meer...
23/03 : Frank Vander linden solo
Frank Vander linden, stichtend lid van De Mens, maakte in 2009 een opvallend... Meer...