Procedure opgestart voor erkenning droogte (april, mei, juni 2017) als landbouwramp


Door de droogte tijdens de maanden april, mei en juni 2017 kan er grote schade aan teelten en gewassen ontstaan. 

De Minister heeft op 18 juli de procedure opgestart om de droogte voor de periode april, mei en juni te erkennen als landbouwramp. De Vlaamse regering kan de droogte pas definitief als landbouwramp erkennen als aan alle criteria is voldaan.

Landbouwers die schade aan teelten hebben geleden moeten zelf het initiatief nemen om de gemeente(n) te contacteren waarin de getroffen teelten/percelen zich bevinden. De gemeente kan op haar beurt een schattingscommissie op pad sturen voor een voorlopige schadevaststelling.

Aangifte schade

In het geval van schade aan teelten en gewassen is het zeer belangrijk om zo snel mogelijk contact op te nemen met de dienst milieu van het gemeentebestuur van Nieuwerkerken en het bijgevoegd formulier in te vullen.

Gepubliceerd op : 19-07-2017

madiwodovrzazo
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
23/03 : Frank Vander linden solo
Frank Vander linden, stichtend lid van De Mens, maakte in 2009 een opvallend... Meer...