Sociaal verhuurkantoor Land van Loon

U heeft een huis, appartement of studio die u wilt verhuren? Dat is goed nieuws!
Maar geeft uw eigendom u naast rendement ook zorgen en stress? Ligt u er wakker van?
Kortom, laat uw eigendom u niet los?

Verhuur uw woning dan gerust aan het Sociaal Verhuurkantoor Land van Loon vzw

Eigenaar: Ik had een zeer negatieve ervaring achter de rug met een huurhuis, dat ik verhuurde op de privémarkt. Ik had  problemen  met de huurder, niet met het immobiliënkantoor. Zo kreeg ik bijstand van het kantoor bij het opmeten van de schade. Maar de andere problemen zoals het ontvangen van schadevergoeding, advocaatkosten, herstellingen kwamen allemaal bij mij terecht. Toen hoorde ik over het sociaal verhuurkantoor.  In het begin had ik een beetje vrees voor het woordje "sociaal" maar die vrees bleek ongegrond. De idee dat ik geholpen wordt bij voornoemde problemen en bij het verkrijgen van allerhande subsidies bij renovatie en/of verbetering van het huis, deed me voor het SVK kiezen.

 

10 redenen om uw woning aan het SVK toe te vertrouwen

1.             Professionele partner

U werkt samen met een professionele partner die veel ervaring heeft met het huren en verhuren van woningen. Het SVK neemt het beheer van uw woning over en volgt alle administratieve taken op (opmaken en registreren van het huurcontract, afsluiten brandverzekering, opmaken plaatsbeschrijving, ...). Het SVK staat ook in voor de begeleiding van de huurder.  

2.             Huurgarantie

Het SVK garandeert u de maandelijkse huurinkomsten voor de volledige looptijd van het huurcontract. U hoeft dus niet langer wakker te liggen van wanbetalingen of huurachterstallen. Niet de onderhuurder, maar het SVK is verantwoordelijk voor de betaling van de huur.

3.             Onderhoud van de woning

Aangezien het SVK uw huurder is, is het ook de verantwoordelijkheid van het SVK om uw woning aan het einde van het contract in de oorspronkelijke staat (afgezien van de normale slijtage) terug te geven.

4.             Renovatiepremies

Als u uw woning wilt verbouwen of renoveren om die nadien te verhuren aan een SVK, kunt u aanspraak maken op de Vlaamse renovatiepremie of de Vlaamse verbeterings- en aanpassingspremie (VAP) en/of de sociale dakisolatie-, beglazings- en spouwmuurisolatiepremie.

5.             Fiscaal voordeel

Onder bepaalde voorwaarden geniet u in uw personenbelasting van een Vlaamse belastingvermindering voor uitgaven voor de renovatie van een woning die verhuurd wordt via een sociaal verhuurkantoor (SVK). Dat voordeel bedraagt maximaal 9 keer 5% van de gemaakte renovatiekosten.  

6.             Verlaagd btw-tarief bij nieuwbouw

U heeft recht op een verlaagd tarief bij nieuwbouw van 12% (in de plaats van 21%) als u als eigenaar de woning voor minstens 15 jaar verhuurt aan een SVK.

7.             Verlaagd tarief op de onroerende voorheffing

Als u verhuurt aan een SVK komt u in aanmerking voor een verlaagd tarief op de onroerende voorheffing van 1,6% in plaats van 2,5%. Hierdoor hebt u een voordeel bij de opcentiemen en de gemeentebelasting.

8.             Gunstige regeling in de personenbelasting

Vroeger werd u voor de onderverhuring belast op de werkelijke huuropbrengsten: dat is sinds enkele jaren niet meer het geval. Net als bij de private huur, wordt u bij verhuring aan het SVK belast op het geïndexeerde kadastraal inkomen.

9.             Geen risico op leegstandsheffing

Tijdens de looptijd van het huurcontract zorgt het SVK ervoor dat de woning verhuurd is. Als een huurder de woning verlaat, gaat het SVK meteen op zoek naar een nieuwe huurder. U vermijdt dus langdurige leegstand en de bijhorende leegstandsheffing.  

10.       Geen gerechtelijke procedures

Het SVK is uw huurder en is verantwoordelijk voor alle huurdersverplichtingen. U heeft geen rechtstreeks contact met de onderhuurder, waardoor u ook geen risico loopt op langdurige gerechtelijke procedures. Dat risico valt volledig ten laste van het SVK.

Eigenaar: Ook bij verhuur via het SVK kunnen er problemen met bewoners optreden. En ik kan zeggen dat die er geweest zijn. Had ik die problemen alleen moeten oplossen, dan had ik met veel minder moed verder verhuurd. Het SVK "Land van Loon" was een grote steun bij de administratieve rompslomp en –kosten. Ook bij de praktische zaken zoals een tussenkomst bij het schilderen van het huis en bij sanitaire- en technische problemen, was “Land van loon” een zeer grote hulp.

Bij problemen moet de huurder steeds contact opnemen met het SVK. Het SVK lost dan op wat in zijn macht ligt, dus geen gezeur over een lekkende kraan of krakende deur. De kosten die sowieso aan de verhuurder toekomen, worden dan gefactureerd, maar die liggen veel lager.

Bij grotere problemen vb. een dak dat lekt, wordt de verhuurder gecontacteerd door het SVK. De verhuurder onderneemt dan de nodige stappen.

Wat verwacht het SVK van u?

  • Het SVK vraagt geen commissieloon, maar wel een redelijke huurprijs (lager dan de marktprijs)

  • Een woning die voldoet aan de Vlaamse kwaliteitsnormen

    (veiligheid, gezondheid, woningkwaliteit)

  • Een huurcontract met een redelijk woonzekerheid voor de onderhuurder

 

SVK Land van Loon vzw is werkzaam in de gemeenten Alken, Borgloon, Gingelom, Halen, Heers, Herk-de-Stad, Herstappe, Nieuwerkerken, Sint-Truiden, Tongeren en Wellen

Voor meer info over de werking kan u terecht bij:

SVK Land van Loon                                                      

011/89.21.98

info@svklandvanloon.be
http://www.svklandvanloon.be/

Gepubliceerd op : 04-07-2017

madiwodovrzazo
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
23/03 : Frank Vander linden solo
Frank Vander linden, stichtend lid van De Mens, maakte in 2009 een opvallend... Meer...