Voorstel tot afschaffing van sentier nr. 32 uit de atlas der buurtwegen van Wijer


Het college van burgemeester en schepenen deelt mee aan het publiek dat een openbaar onderzoek wordt geopend betreffende het voorstel tot afschaffing van de sentier nummer 32 uit de Atlas der Buurtwegen van Wijer (voorlopig aanvaard via besluit gemeenteraad van 1 juni 2017).

 

Het dossier met alle nuttige inlichtingen aangaande de afschaffing van voornoemde ‘sentier’ ligt alle werkdagen van 26 juni 2017 tot en met 25 juli 2017 ter inzage in het gemeentehuis (dienst Ruimtelijke Ordening), Kerkstraat 113 te 3850 Nieuwerkerken.

Gepubliceerd op : 13-06-2017

madiwodovrzazo
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
23/03 : Frank Vander linden solo
Frank Vander linden, stichtend lid van De Mens, maakte in 2009 een opvallend... Meer...