Schade aan teelten


Door uitzonderlijke meteorologische verschijnselen zoals overvloedige regen, hagelbuien, vorst,… kan er grote schade aan teelten en gewassen ontstaan.

Een landbouwer die van mening is dat zijn oogst schade geleden heeft, kan de schadecommissie laten samenroepen om de schade te komen vaststellen. Hij roept hiervoor de schadecommissie samen van de gemeente waarin de getroffen percelen gelegen zijn.

Schadecommissie

De schadecommissie is samengesteld uit 5 personen:

    • De burgemeester of zijn gemachtigde, meestal de bevoegde schepen van landbouw.
    • Twee expert- landbouwers.                                                                          
    • Een vertegenwoordiger van Agentschap Landbouw en Visserij.                          
    • Een vertegenwoordiger van FOD Financiën (controle belastingen).  

Om geldig te kunnen optreden, is het noodzakelijk dat minstens drie leden van de commissie de werkzaamheden volgen en het verslag (proces-verbaal van vaststelling van schade) ondertekenen. De schade wordt twee keer vastgesteld: op het ogenblik dat de schade wordt veroorzaakt en bij het oogsten.

Waarom

De vaststellingen van de schadecommissie zijn van belang om de uitzonderlijke beroepsverliezen af te trekken overeenkomstig de fiscale barema's. Dit als stavend document bij het vragen van uitstel van betaling voor VLIF-dossiers, bij bijzondere opbrengstverliezen in geval van premies of bij een tegemoetkoming van het rampenfonds wanneer de overheid de gebeurtenis erkent als ramp.         

Aangifte schade

In het geval van schade aan teelten en gewassen is het zeer belangrijk om zo snel mogelijk contact op te nemen met de dienst milieu van het gemeentebestuur van Nieuwerkerken en het bijgevoegd formulier in te vullen.

Gepubliceerd op : 02-05-2017

madiwodovrzazo
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
23/03 : Frank Vander linden solo
Frank Vander linden, stichtend lid van De Mens, maakte in 2009 een opvallend... Meer...