Wat moet u doen in geval van een Seveso-alarm?

In november 2012 organiseert de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken een nationale informatiecampagne over het Seveso-risico en de desbetreffende beschermingsmaatregelen. Een Seveso-bedrijf heeft als activiteit onder andere de productie, het gebruik of de opslag van gevaarlijke stoffen.

Wat betekent Seveso?Dieren schuilen in bos
De term «Seveso» verwijst naar een industrieel ongeval dat zich in 1976 voordeed nabij de Italiaanse stad Seveso. Sinds deze catastrofe leggen Europese «Seveso»-richtlijnen vast welke veiligheids- en preventieve maatregelen genomen moeten worden door en voor de desbetreffende ondernemingen.

 

Het risico beperken

Hoewel een incident niet volledig uitgesloten kan worden, streven de ondernemingen en de overheden ernaar om de gevolgen van de eventuele risico's i.v.m. de activiteit van een Seveso-bedrijf te beperken.

Bij een noodsituatie zou u blootgesteld kunnen worden aan de gevolgen van verschillende risico's, zoals een brand, een ontploffing of een (eco)toxische vrijzetting, geurhinder.

De volgende aanbevelingen bieden u in dat geval een goede bescherming:

  • Ga het dichtstbijzijnde gebouw binnen.
  • Sluit ramen en deuren.
  • Luister naar de media.

U vindt meer informatie over deze campagne op de website www.seveso.be of in de brochure.

Gepubliceerd op : 13-11-2012

madiwodovrzazo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31