Privacy beleid

Gemeentebestuur Nieuwerkerken en jouw persoonlijke gegevens

Gemeentebestuur Nieuwerkerken poogt de aan de klanten geboden diensten voortdurend te verbeteren en de persoonlijke informatie van onze klanten en de bezoekers van onze websites zo goed mogelijk te beveiligen. De term "Persoonlijke Informatie" omvat alle informatie om de identificatie van een individu mogelijk te maken of te vergemakkelijken. Gemeentebestuur Nieuwerkerken verklaart en garandeert zich strikt te houden aan de wetten op de gegevensbeveiliging en andere toepasbare wetten.

Je kan de webpagina's van Gemeentebestuur Nieuwerkerken bezoeken zonder dat je persoonlijke gegevens moet ingeven. In sommige gevallen hebben wij of onze partners echter wel bepaalde gegevens nodig om je een betere service te kunnen verlenen. Wanneer je ons dergelijke informatie wil geven (bv. naam, adres, e-mail), wordt je eerst door ons geïnformeerd over de manier waarop deze gegevens gebruikt zullen worden en kan je dan "submitten".

Gemeentebestuur Nieuwerkerken en veiligheid en kwaliteit van informatie

Het is onze bedoeling om de kwaliteit en de integriteit van jouw persoonlijke gegevens te vrijwaren. We hebben hiervoor de nodige technische en organisatorische voorzieningen getroffen, bv. het coderen van mails of persoonlijke gegevens die op onze websites ingevoerd worden.

Gemeentebestuur Nieuwerkerken voert zo snel mogelijk elke door jou gewenste wijziging van de persoonlijke gegevens uit.

Jouw support is van onschatbare waarde, bv. om te verzekeren dat de wijzigingsaanvragen teruggestuurd worden naar het adres van de verzender.

Gemeentebestuur Nieuwerkerken en gebruikte technologieën (Cookies, Web beacons)

Af en toe verzamelen wij informatie over de bezoekers van onze on line-diensten om onze Internetdienst en onze andere on line-diensten te verbeteren en om beter te kunnen inspelen op de behoeften van onze klanten. Dit gebeurt echter volledig anoniem zodat identificatie onmogelijk is. Wij gebruiken zogenaamde cookies om de kwaliteit van onze dienst te verhogen.
Cookies zijn gegevens die door jouw browser opgeslagen worden. Dankzij deze cookies kunnen wij jou bij elk toekomstig bezoek aan onze websites persoonlijk behandelen. Wanneer je niet wenst dat deze cookies bijgehouden worden op je browser, moet je dit gewoon in je browser aanpassen. Raadpleeg hiervoor de gebruikersdocumentatie van de browser.

Gemeentebestuur Nieuwerkerken en technologieën voor gegevensbeveiliging

Dankzij nieuwe technische ontwikkelingen hebben de gebruikers meer controle over hun persoonlijke gegevens. Wanneer dit door de aard van de gegevens nodig is, zal Gemeentebestuur Nieuwerkerken al het mogelijke doen om aan de gebruikers aanvaardbare opties te bieden.

Gemeentebestuur Nieuwerkerken en veiligheid voor kinderen

Kinderen mogen op de Gemeentebestuur Nieuwerkerken-websites geen persoonlijke informatie ingeven zonder toestemming van hun ouders of een voogd. Wij vragen dan ook aan de ouders en voogden om de kinderen duidelijk te informeren over een veilig en verantwoordelijk gebruik van hun Persoonlijke Informatie.

Wij zijn van mening dat we ons moeten houden aan alle wetten en bepalingen hieromtrent.
Elke inbreuk die aan het licht komt, zal onderzocht en vervolgd worden door Gemeentebestuur Nieuwerkerken.

 

Wettelijke bepalingen


Geen content-garanties

De Gemeentebestuur Nieuwerkerken-website bevat links naar websites die door derden beheerd worden. Gemeentebestuur Nieuwerkerken selecteert deze websites zo zorgvuldig mogelijk. Wij kunnen echter niet aansprakelijk gesteld worden voor de content van deze websites en voor de conformiteit van de informatie met de toepasselijke wetten op de gegevensbeveiliging.

Alle informatie op onze internetsite wordt nauwgezet gecontroleerd door Gemeentebestuur Nieuwerkerken of onze partners. Gemeentebestuur Nieuwerkerken noch de betrokken derden kunnen garanderen dat deze informatie juist, volledig en up-to-date is.

Gebruik van internetpagina's

De inhoud en de layout van de internetpagina's van Gemeentebestuur Nieuwerkerken zijn beveiligde intellectuele eigendom. Elke vorm van reproductie moet vooraf goedgekeurd worden door Gemeentebestuur Nieuwerkerken.

Ons beleid inzake gegevensbeveiliging zal vanzelfsprekend mee-evolueren met het internet zelf. Wijzigingen inzake ons veiligheidsbeleid en de door ons toegepaste databeveiliging worden zo snel mogelijk op deze pagina meegedeeld.

Contact

madiwodovrzazo
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
25/02 : Kiennamiddag
Kiennamiddag   Deuren open om 12 uur   Vvk bij ouderraadleden/in... Meer...
23/03 : Frank Vander linden solo
Frank Vander linden, stichtend lid van De Mens, maakte in 2009 een opvallend... Meer...