Zorgoverleg

Doel van een zorgoverleg

Het zorgoverleg stelt zich tot doel om via overleg en afspraken met al de zorg- en hulpverleners, en met de familie, tot een vlotte samenwerking te komen wat betreft de zorg- en hulpverlening rond een zorgbehoevende in zijn thuissituatie. Hierbij wordt vooral rekening gehouden met het belang, de wensen en de vrije keuze van de zorgbehoevende zelf.

De overlegcoördinator Thuisgezondheidszorg (TGZ)

 

Als overlegcoördinator TGZ voor het zorgoverleg werd door het OCMW een maatschappelijk werkster aangeduid. De overlegcoördinator staat zowel ten dienste van de zorgbehoevende als van de zorg- en hulpverleners. Indien er door een arts, een verpleegkundige, een familielid, een mantelverzorger of een vrijwilliger een moeilijke thuissituatie wordt gesignaleerd, zal de overlegcoördinator het nodige overleg organiseren met al de betrokkenen. Daartoe wordt eerst al de nodige informatie rond de probleemsituatie samengebracht: wat is het probleem - wat zijn de verwachtingen - wie komt er aan huis hulp of zorg verlenen, enz. De overlegcoördinator nodigt daarna al de betrokkenen uit op een bespreking, in het gezin zelf of indien gewenst op de zetel van het zorgoverleg. De overlegcoördinator houdt er steeds rekening mee dat de zorgbehoevende zelf kies op wie hij/zij beroep wenst te doen en dat hij/zij akkoord gaat met het georganiseerd overleg. Tijdens dit overleg wordt gezocht naar de meest aangewezen en mogelijke oplossingen. De overlegcoördinator blijft nadien het probleem permanent opvolgen en neemt telkens als nodig terug contact op met al de zorg- en hulpverleners.

 

Het zorgenplan

 

Het zorgenplan wordt opgesteld tijdens het overleg waarbij de door de zorgbehoevende arts, verpleegkundige, kinesist, mantelverzorger(s), enz. aanwezig zijn. In dit overleg neemt de huisarts een belangrijke plaats in. Hij formuleert de graad van zorgbehoevendheid, de afspraken en beslissingen op een zorgenplan. Hij blijft de spilfiguur in de zorg- en hulpverlening. Het zorgenplan wordt ondertekend door al de zorg- en hulpverleners en door de overlegcoördinator, en wordt om de 3 maanden herzien. De zorgbehoevende moet uiteraard instemmen met het zorgenplan.

Contact

madiwodovrzazo
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
23/03 : Frank Vander linden solo
Frank Vander linden, stichtend lid van De Mens, maakte in 2009 een opvallend... Meer...