Recht op maatschappelijke integratie / leefloon

Sedert 01/10/2002 is de wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie in werking getreden. De wet is beter bekend onder de benaming "leefloonwet" en vervangt de wet op het bestaansminimum van 1974.
Iedere Belg, bepaalde onderdanen van EU-lidstaten, vreemdelingen ingeschreven in het bevolkingsregister, staatlozen en erkende vluchtelingen die de burgerlijke meerderjarigheid bereikt hebben, die hun werkelijke verblijfplaats in België hebben en die geen toereikende bestaansmiddelen hebben, noch in staat zijn deze hetzij door eigen inspanningen, hetzij op een andere manier te verwerven, hebben recht op maatschappelijke integratie.
Hetzelfde recht wordt verleend aan de minderjarigen ontvoogd door huwelijk, alsmede aan de ongehuwde met één of meer kinderen ten laste.

Het recht op maatschappelijke integratie krijgt concrete vorm in:

  • hetzij een tewerkstelling
  • hetzij het toekennen van het leefloon, al dan niet gekoppeld aan een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie.

Voor alle inlichtingen kan men steeds terecht bij de sociale dienst van het OCMW.

Volledige gids over het leefloon en de bedragen vindt u op:

 

Gebruikersgids ocmw

Contact

madiwodovrzazo
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
25/02 : Kiennamiddag
Kiennamiddag   Deuren open om 12 uur   Vvk bij ouderraadleden/in... Meer...
23/03 : Frank Vander linden solo
Frank Vander linden, stichtend lid van De Mens, maakte in 2009 een opvallend... Meer...