Financiële steun

Financiële steun

 

U kan bij de sociale dienst terecht voor de aanvraag van een aantal financiële tegemoetkomingen waaronder onder andere:

- huurwaarborg (geblokkeerd op speciaal hiervoor geopende rekening bij Dexia);
- voorschotten op onderhoudsgeld (voorlopig tot september 2004);
- voorschotten op pensioen;
- voorschotten op kinderbijslag;
- voorschotten op werkloosheidsuitkeringen;
- voorschotten op ziekte - en invaliditeitsuitkeringen;
- voorschotten op uitkeringen van de Dienst Minder Validen;
- tussenkomst in kosten voor geneesmiddelen en ander medische kosten;
- tussenkomst in begrafeniskosten.

 

Na het ondertekenen van het aanvraagregister wordt een sociaal - financieel onderzoek gedaan en dient u een aantal bewijsstukken binnen te brengen (inkomsten, uitgaven, beslissingen van diverse diensten, een vonnis...).
Daarna kan de maatschappelijk werker het verslag maken, dat u dient te ondertekenen, en kan uw dossier worden voorgelegd aan de Raad.
Deze Raad neemt dan de beslissing inzake uw aanvraag en deze beslissing wordt u betekend.
Indien u aan het OCMW voorschotten vraagt of indien er een terugvorderbare steun wordt toegekend zal de maatschappelijk werker u vragen om terugvorderingsformulieren te ondertekenen. Deze formulieren worden dan aan de instantie, waar u tegoeden heeft, toegezonden zodat deze dienst de door het OCMW betaalde voorschotten of steun rechtstreeks kan terugbetalen.

Contact

madiwodovrzazo
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
22/11 : Blikken upcyclen
Conservenblikken worden hedendaagse tafeldecoratie. Meer...
25/11 t.e.m. 26/11 : Vierde Fotosalon Digifriends NWK
Voorstelling van 170 afgedrukte foto's en van een digitale voorstelling van 30 min.... Meer...
30/11 : Dorpsrestaurant
Kan u moeilijk ter plaatse raken of wenst u meer info, neem dan contact op met het... Meer...